Harmonogram odbieranych odpadów komunalnych

Uwaga !!!
Nowy Nr rachunku do opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi obowiązujący od dnia 01.01.2020r.

BS Ślesin o/Skulsk 43 8534 0006 0100 0169 2000 0310

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W GMINIE SKULSK 2019

 

2020
Gmina Skulsk
Odpady zmieszane

Odpady segregowane
(plastik, szkło, papier)

Bioodpady

 Popiół  Zużyty sprzęt
elektroniczny,
odpady
wielkogaba-rytowe
 Styczeń 24 15 15  11  -
 Luty 28 12 12  08 28
 Marzec 27 11 11  14  -
 Kwiecień 24 08 08  11  -
 Maj 22 13 13  -  -
 Czerwiec 26 10 10 13  -
 Lipiec 24 22 22  -  29
 Sierpień 28 12 12, 27 08  -
 Wrzesień  11, 30 09 09, 24 12 -
 Październik  09, 23 14 14, 28 10  -
 Listopad 20  25 25 14  -
 Grudzień 18  23 23  12  -

 

UWAGA: Odpady należy wystawić w dniu wywozu do godz. 7:00. Prosimy wystawiać tylko pełne i związane worki. Odpady wielkogabarytowe należy zgłaszać w Urzędzie Gminy pok. nr 13 lub Biuro Obsługi Interesanta pod  nr  tel.  63 268 20 18 wew. 220 do dnia I termin 24.02.2020r. / II termin. 24.07.2020r.