Darmowa wypożyczalnia rowerów

log.jpg [300x213]

PROGRAM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

NA TERENACH WIEJSKICH

ze środków Fundacji

„Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”

Razem Możemy Więcej”

 

 

 

 

INFORMACJA PROMOCYJNA

 


 

Szanowni Państwo,

 

mamy zaszczyt poinformować, że w miesiącu lipcu br. STOWARSZYSZENIE SPOŁECZNE Z SIEDZIBĄ W CZARTÓWKU w partnerstwie z GMINĄ SKULSK zrealizowało projekt "Prawdziwa historia Piasta Kołodzieja i jego żony Rzepichy - czyli opowieść o powstaniu Państwa Polskiego". Projekt współfinansowany został z Programu Wspierania Aktywności Lokalnej na terenach Wiejskich ze środków Fundacji "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej "RAZEM MOŻEMY WIECEJ".

 

Dzięki otrzymanemu grantowi zrealizowano projekt w postaci:

  1. Utworzenia bezpłatnej wypożyczalni rowerów wyposażonej w 8 sztuk rowerów (4 damskie i 4 męskie) oraz 8 sztuk kamizelek odblaskowych;

  2. Wydano w atrakcyjnej szacie graficznej przewodnik historyczny Gminy Skulsk – 1000 sztuk;

  3. Dodatkowo dzięki wsparciu finansowemu projektu ze strony samorządu Gminy Skulsk udało się zakupić kamizelki odblaskowe na potrzeby utworzonej bezpłatnej wypożyczali rowerów;

  4. Dzięki wsparciu finansowemu projektu ze strony samorządu Gminy Skulsk możliwym był zakup 22 sztuk znaków oraz montaż oznakowania na terenie Gminy Skulsk rowerowej ścieżki historycznej.

 

Dodatkowo należy podkreślić, że wyżej wymienione efekty rzeczowe przedmiotowego projektu przyczyniły się do osiągnięcia następujących celów:

  • Nastąpił rozwój infrastruktury społecznej na terenie Gminy Skulsk,

  • Zwiększono dbałość o dziedzictwo historyczne Gminy Skulsk,

  • Poprawiono promocje i propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywności ruchowej przede wszystkim mieszkańców Gminy Skulsk oraz także turystów odwiedzających Naszą Gminę.

  • Dzięki realizacji projektu udało się także rozpropagować aktywność obywatelską wśród mieszkańców Gminy Skulsk.

 

Bezpłatna Wypożyczalnia Rowerów do końca sezonu letniego będzie funkcjonować przy ORLIKU w Skulsku przy ulicy Włocławskiej. Godziny otwarcia wypożyczalni są zbieżne z godzinami otwarcia ORLIKA.

 

Zachęcamy Państwa do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego!!!

 

Wójt Gminy Skulsk      Prezes Stowarzyszenia Społecznego w Czartówku 

Andrzej Operacz                Agnieszka Mieczysława Kucharska