Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich - realizacja programu w Gminie Skulsk w latach 2007-2010