Archiwum - Przetargi

26 kwietnia 2011 08:40 | Przetargi

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Skulsk przy ulicy Konińskiej oraz w Lisewie. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 50210-2011 z dnia 2011-03-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skulsk 1) Kanalizacja sanitarna w Skulsku ul. Konińska a) budowę kanałów głównych grawitacyjnych z rur PVC-U klasy S Ø200 mm o długości 335 mb; b) budowę rurociągu tłocznego...

czytaj więcej »

31 marca 2011 08:30 | Przetargi

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Skulsk przy ul. Konińkiej oraz Lisewo

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 50210-2011 z dnia 2011-03-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skulsk 1) Kanalizacja sanitarna w Skulsku ul. Konińska a) budowę kanałów głównych grawitacyjnych z rur PVC-U klasy S Ø200 mm o długości 335 mb; b) budowę rurociągu tłocznego...

czytaj więcej »

21 marca 2011 17:14 | Przetargi

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Skulsk przy ul. Konińskiej oraz Lisewo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU – TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU GMINY W SKULSKU od dnia 21 marca 2011 roku Skulsk: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Skulsk, przy ul. Konińskiej oraz Lisewo Numer ogłoszenia: 50210 - 2011; data zamieszczenia: 21.03.2011 OGŁOSZENIE...

czytaj więcej »

15 września 2010 22:05 | Przetargi

Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 25 w miejscowości Lisewo

TABLICA OGŁOSZEŃ OD DNIA 15.09.2010 r. Skulsk: Budowa chodnika w miejscowości Lisewo Numer ogłoszenia: 293026 - 2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

czytaj więcej »

27 sierpnia 2010 09:30 | Przetargi

Informacja o wyborze oferty

Skulsk, dn. 25.05.2010 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE* Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Skulsku ul. Sikorskiego 6 62-560 Skulsk w postępowaniu o udzielenie zamówienia...

czytaj więcej »

19 maja 2010 12:53 | Przetargi

Zakup samochodu śmieciarki przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Skulsku

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr ogłoszenia 125585-2010 z dnia 17.05.2010 na zakup somochodu śmieciarki* POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI poniżej 193.000 euro . PROWADZONE W TRYBIE przetargu nieograniczonego............ I. UWAGI...

czytaj więcej »

16 października 2009 10:57 | Przetargi

Realizacja usług polegających na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy straży gminnej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach gminy Skulsk

Skulsk: Realizacja usług polegających na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez fynkcjonariuszy straży gminnej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach gminy Skulsk Numer...

czytaj więcej »

01 października 2009 10:58 | Przetargi

Zaciągnięcie kredytu na budowę sali gimnastycznej w Wandowie

BZP.338796-2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) Przedmiot zamówienia : Zaciągnięcie kredytu na budowę sali gimnastycznej wWandowie Zamawiającym jest : Gmina Skulsk Adres: Skulsk, ul. Targowa 2, 62-560 SKULSK Adres URL : www.skulsk.bazagmin.pl Adres...

czytaj więcej »

23 września 2009 12:30 | Przetargi

Remont drogi gminnej Mielnica Duża - Mielnica Mała

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:"Arial Unicode MS"; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2...

czytaj więcej »

10 maja 2009 23:15 | Przetargi

Budowa sali gimnastycznej w Wandowie

Skulsk: Budowa sali gimnastycznej w Wandowie - I etap Numer ogłoszenia: 140500 - 2009; data zamieszczenia: 10.05.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:...

czytaj więcej »