Archiwum - Aktualności

02 lipca 2010 13:00 | Aktualności

Zaproszenie z dnia 02.07.2010r. do składania ofert na usługi integracji społecznej

Skulsk, dnia 2 lipca 2010 r. Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej świadczone na rzecz mieszkańców Gminy Skulsk W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na...

czytaj więcej »

08 kwietnia 2010 14:29 | Aktualności

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, RODZIN ORAZ OSÓB STARSZYCH

Skulsk, dnia 8 kwietnia 2010 r. Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej świadczone na rzecz mieszkańców Gminy Skulsk W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na...

czytaj więcej »

08 października 2009 13:53 | Aktualności

Projekt pn INTEGRACJA SIŁĄ NASZEJ WSI

Stowarzyszenie „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI” obecnie realizuje projekt Integracja siłą naszej wsi, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji....

czytaj więcej »

08 października 2009 13:02 | Aktualności

UWAGA !!! Stowarzyszenie MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI zaprasza na bezpłatne szkolenie dla Beneficjentów osi 4 LEADER

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI" Serdecznie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne szkolenia dla beneficjentów osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Temat: Omówienie zasad funkcjonowania i finansowania...

czytaj więcej »

08 września 2009 08:21 | Aktualności

Regionalny Konkurs Grantowy - Program Równać szansę

Trwa nabór wniosków w Regionalnym Konkursie Grantowym! Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu Równać Szanse 2009 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży W konkursie o dotacje do 7 000 zł na projekty...

czytaj więcej »

27 sierpnia 2009 08:32 | Aktualności

ogłoszenie o naborze wniosków do Programu Uczeń na wsi

Skulsk, 27 sierpnia 2009r. Ogłoszenie o naborze wniosków do Programu „UCZEŃ NA WSI” Urząd Gminy w Skulsku w związku z przystąpieniem do Programu "Uczeń na wsi" - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko-wiejskie...

czytaj więcej »

12 maja 2009 11:17 | Aktualności

Zaproszenie nr 6/2009 do składania ofert na usługi integracji społecznej świadczone na rzecz mieszkańców Gminy Skulsk

Skulsk, dnia 12 maja 2009 r. Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej świadczone na rzecz mieszkańców Gminy Skulsk W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny...

czytaj więcej »

14 stycznia 2009 08:13 | Aktualności

Zaproszenie do realizacji usług na rzecz dzieci i młodzieży oraz rodzin w celu zagospodarowania czasu wolnego.

Skulsk, dnia 13 stycznia 2009r. Zaproszenie do składania ofert na usługę w ramach PIS W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich Gmina...

czytaj więcej »

05 stycznia 2009 15:24 | Aktualności

Zmiana terminu składania ofert na realizację usługi pt. Stworzenie alternatywnych form opieki przedszkolnej, jako miejsca edukacji, wypoczynku i zabawy.

Zarządzeniem Wójta Gminy Skulsk z dnia 5 stycznia 2009 roku o numerze 01/09 ulega zmianie termin składania ofert w ramach konkursu na usługę pt. "Stworzenie alternatywnych form opieki przedszkolnej, jako miejsca edukacji, wypoczynku i zabawy." Z uwagi na brak wpływu ofert w terminie określonym...

czytaj więcej »

18 grudnia 2008 11:04 | Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na usługę w ramach PIS wg procedury uproszczonej do 2000 euro

Skulsk, dn.18.12.2008r. Zaproszenie do składania oferty na usługi Integracji Społecznej o wartości nieprzekraczającej 2000 euro, w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, w trybie procedury specjalnej CPP 1. Gmina Skulsk zaprasza usługodawców do złożenia...

czytaj więcej »