Przetargi

11 maja 2018 20:02 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

Zmiana terminu składania ofert dotyczy zadania: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk w miejscowościach: Skulsk, Czartowo, Pilich, Piastowo.

Ogłoszenie nr 500104657-N-2018 z dnia 11-05-2018 r.

Skulsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 551708-N-2018
Data: 27/04/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy w Skulsku, Krajowy numer identyfikacyjny 55111900000, ul. ul. Targowa  2, 62560   Skulsk, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 682 079, e-mail ug.skulsk@wp.pl, faks 632 682 018.
Adres strony internetowej (url): www.gmina-skulsk.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.gmina-skulsk.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-05-14, godzina: 09:45,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-05-17, godzina: 09:45,

W związku ze zmianą wprowadzoną w SIWZ dotyczącą opisu sposobu oceny oferty został przedłużony termin składania ofert do dnia 17.05.2018 roku do godziny 9.45.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 17.05.2018 roku o godzinie 10:00 w pokoju nr 3 (parter budynku)

 

Wójt Gminy

/-/ Andrzej Operacz

Przeczytano: 364 razy.| Wydrukuj|Do góry