Przetargi

24 października 2017 14:32 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Skulsk - ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

Skulsk, dn. 20.10.2017 r.

 

 

 

                                                                                                         

Znak Sprawy: ZP.271.PN.10.2017

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

„Przebudowa dróg gminnych  na terenie gminy Skulsk”

 

 

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania

 

 

Wójt Gminy Skulsk działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Pzp,  zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.


Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust 1 pkt. 1 ustawy – Pzp.

 

 

UZASADNIENIE

W postępowaniu przetargowym na w/w zadanie – prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, nie złożono żadnej ofert nie podlegającej odrzuceniu.

 

 

 

 

 

                                                              Wójt Gminy

                                                           /-/ Andrzej Operacz

                                                                                  

Przeczytano: 705 razy.| Wydrukuj|Do góry