Przetargi

13 czerwca 2017 08:52 | Przetargi

Przebudowa klatki schodowej w budynku Gimnazjum w Skulsku w celu likwidacji barier architektonicznych - montaż platformy pionowej dla niepełnosprawnych

Urząd Gminy w Skulsku: Przebudowa klatki schodowej w budynku Gimnazjum w Skulsku w celu likwidacji barier architektonicznych - montaż platformy pionowej dla niepełnosprawnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...

czytaj więcej »

26 maja 2017 08:25 | Przetargi

Przebudowa klatki schodowej w budynku Gimnazjum w Skulsku w celu likwidacji barier architektonicznych - montaż platformy pionowej dla niepełnosprawnych

Ogłoszenie nr 517458-N-2017 z dnia 2017-05-25 r. Urząd Gminy w Skulsku: Przebudowa klatki schodowej w budynku Gimnazjum w Skulsku w celu likwidacji barier architektonicznych - montaż platformy pionowej dla niepełnosprawnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:...

czytaj więcej »

20 grudnia 2016 08:04 | Przetargi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk

Ogłoszenie nr 370030 - 2016 z dnia 2016-12-19 r. Skulsk: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

czytaj więcej »

08 lipca 2016 14:22 | Przetargi

Informacja z otwarcia ofert dotyczy Budowa studni głębinowej w miejscowości Rakowo

Skulsk, dn. 08.07.2016 r. Gmina w Skulsku ul. Targowa 2 62-560 Skulsk Znak Sprawy: ZP.271.PN.03.2016 Informacja z otwarcia ofert Wójt Gminy Skulsk przekazuje informuję z otwarcia ofert na „Budowa studni głębinowej w miejscowości Rakowo”. Do dnia 08.07.2016 roku do...

czytaj więcej »

22 czerwca 2016 22:31 | Przetargi

Budowa studni głębinowej w miejscowości Rakowo.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina-skulsk.pl Skulsk: Budowa studni głębinowej w miejscowości Rakowo Numer ogłoszenia: 99709 - 2016; data zamieszczenia: 22.06.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

czytaj więcej »