Przetargi

22 stycznia 2015 13:18 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze oferty dotyczy: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk

Gmina Skulsk ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk tel.fax 63-2682018, e-mail: www.gmina-skulsk.pl Skulsk, dn. 21.01.2015 r. ZP.271.PN.18.2014 Wg rozdzielnika Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty W postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów...

czytaj więcej »

14 stycznia 2015 14:21 | Przetargi

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego na zadanie: Zakup i dostawa opału w postaci biomasy drzewnej do budynków gminnych na terenie gminy Skulsk

Skulsk, dn. 13 stycznia 2015 r. ZP.2711.PN.19.2014 wg rozdzielnika OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759...

czytaj więcej »

13 stycznia 2015 07:52 | Przetargi

Informacja z otwarcia ofert na zadanie: Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk

Skulsk, dn. 12.01.2015 r. Gmina Skulsk ul. Targowa 2 62-560 Skulsk wg rozdzielnika Znak Sprawy: ZP 271.PN.18.2014 Informacja z otwarcia ofert Wójt Gminy Skulsk przekazuje informuję z otwarcia ofert na: Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających...

czytaj więcej »

08 stycznia 2015 22:20 | Przetargi

Informacja z otwarcia ofert na zadanie: Zakup i dostawa opału w postaci biomasy drzewnej do budynków gminnych na terenie gminy Skulsk

Skulsk, dn. 08.01.2015 r. Gmina w Skulsku Ul. Targowa 2 62-560 Skulsk wg rozdzielnika Znak Sprawy: ZP.271.PN.19.2014 Informacja z otwarcia ofert Wójt Gminy Skulsk przekazuje informuję z otwarcia ofert na „Zakup i dostawa opału w postaci biomasy drzewnej do budynków gminnych...

czytaj więcej »

08 stycznia 2015 09:15 | Przetargi

Informacja z otwarcia ofert na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk

Skulsk, dn. 07.01.2015 r. Gmina w Skulsku Ul. Targowa 2 62-560 Skulsk wg rozdzielnika Znak Sprawy: ZP.271.PN.18.2014 Informacja z otwarcia ofert Wójt Gminy Skulsk przekazuje informuję z otwarcia ofert na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk” ...

czytaj więcej »

30 grudnia 2014 11:04 | Przetargi

Zmiana treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk

Gmina Skulsk ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk ZP.271.PN.18.2014 Skulsk, dn. 29.12.2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk” Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia...

czytaj więcej »

28 grudnia 2014 23:28 | Przetargi

Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina-skulsk.pl Skulsk: Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy...

czytaj więcej »

24 grudnia 2014 10:54 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na: Zakup i dostawa opału w postaci biomasy drzewnej do budynków gminnych na terenie gminy Skulsk

Skulsk: Zakup i dostawa opału w postaci biomasy drzewnej do budynków gminnych na terenie gminy Skulsk Numer ogłoszenia: 264117 - 2014; data zamieszczenia: 24.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

czytaj więcej »

22 grudnia 2014 13:22 | Przetargi

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego na: Zakup i dostawę opału w postaci biomasy drzewnej do budynków gminnych na terenie gminy Skulsk

Gmina Skulsk Skulsk, dn. 22 grudnia 2014 r. ul. Targowa 2 62-560 Skulsk ZP.271.I.08.2014 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UNIEWAŻNIAM postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu ofertowego...

czytaj więcej »

22 grudnia 2014 11:46 | Przetargi

Informacja z otwarcia ofert na: Zakup i dostawa węgla kamiennego i miału węglowego do budynków gminnych na terenie gminy Skulsk

Znak Sprawy: ZP.271.I.07.2014 Skulsk, dn. 22.12.2014 r. Gmina w Skulsku Ul. Targowa 2 wg rozdzielnika 62-560 Skulsk Informacja z otwarcia ofert Wójt Gminy Skulsk przekazuje informuję z otwarcia ofert na „Zakup i dostawa węgla kamiennego i miału węglowego do budynków gminnych...

czytaj więcej »