Przetargi

28 czerwca 2015 19:05 | Przetargi

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk

Skulsk: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk Numer ogłoszenia: 95269 - 2015; data zamieszczenia: 28.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)...

czytaj więcej »

25 lutego 2015 09:36 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie: Zakup i dostawa opału w postaci biomasy drzewnej do budynków gminnych na terenie gminy Skulsk

Gmina Skulsk ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk tel.fax 63-2682018, e-mail: www.gmina-skulsk.pl Skulsk, dn. 25.02.2015 r. ZP.271.PN.01.2015 Wg rozdzielnika Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty W postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Zakup i dostawa opału w postaci biomasy...

czytaj więcej »

16 lutego 2015 14:37 | Przetargi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczy zadania: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 9409-2015 z dnia 2015-01-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skulsk Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Opału w postaci biomasy drzewnej w następujących ilościach dostarczanych na terenie gminy Skulsk do: Szkoły Podstawowej w Skulsku ul. Konińska...

czytaj więcej »

06 lutego 2015 13:18 | Przetargi

Informacja z otwarcia ofert na zadanie: Zakup i dostawa opału w postaci biomasy drzewnej do budynków gminnych na terenie gminy Skulsk

Skulsk, dn. 06.02.2015 r. Gmina w Skulsku Ul. Targowa 2 62-560 Skulsk wg rozdzielnika Znak Sprawy: ZP.271.PN.01.2015 Informacja z otwarcia ofert Wójt Gminy Skulsk przekazuje informuję z otwarcia ofert na „Zakup i dostawa opału w postaci biomasy drzewnej do budynków gminnych...

czytaj więcej »

27 stycznia 2015 12:44 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie: Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk

Gmina Skulsk ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk tel.fax 63-2682018, e-mail: www.gmina-skulsk.pl Skulsk, dn. 27.01.2015 r. ZP.271.PN.18.2014 Wg rozdzielnika Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty W postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Zakup biletów miesięcznych...

czytaj więcej »

22 stycznia 2015 13:24 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na: Zakup i dostawa opału w postaci biomasy drzewnej do budynków gminnych na terenie gminy Skulsk

Skulsk: Zakup i dostawa opału w postaci biomasy drzewnej do budynków gminnych na terenie gminy Skulsk Numer ogłoszenia: 9409 - 2015; data zamieszczenia: 22.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

czytaj więcej »

22 stycznia 2015 13:18 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze oferty dotyczy: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk

Gmina Skulsk ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk tel.fax 63-2682018, e-mail: www.gmina-skulsk.pl Skulsk, dn. 21.01.2015 r. ZP.271.PN.18.2014 Wg rozdzielnika Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty W postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów...

czytaj więcej »

14 stycznia 2015 14:21 | Przetargi

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego na zadanie: Zakup i dostawa opału w postaci biomasy drzewnej do budynków gminnych na terenie gminy Skulsk

Skulsk, dn. 13 stycznia 2015 r. ZP.2711.PN.19.2014 wg rozdzielnika OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759...

czytaj więcej »

13 stycznia 2015 07:52 | Przetargi

Informacja z otwarcia ofert na zadanie: Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk

Skulsk, dn. 12.01.2015 r. Gmina Skulsk ul. Targowa 2 62-560 Skulsk wg rozdzielnika Znak Sprawy: ZP 271.PN.18.2014 Informacja z otwarcia ofert Wójt Gminy Skulsk przekazuje informuję z otwarcia ofert na: Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających...

czytaj więcej »

08 stycznia 2015 22:20 | Przetargi

Informacja z otwarcia ofert na zadanie: Zakup i dostawa opału w postaci biomasy drzewnej do budynków gminnych na terenie gminy Skulsk

Skulsk, dn. 08.01.2015 r. Gmina w Skulsku Ul. Targowa 2 62-560 Skulsk wg rozdzielnika Znak Sprawy: ZP.271.PN.19.2014 Informacja z otwarcia ofert Wójt Gminy Skulsk przekazuje informuję z otwarcia ofert na „Zakup i dostawa opału w postaci biomasy drzewnej do budynków gminnych...

czytaj więcej »