Przetargi

18 sierpnia 2015 12:14 | Przetargi

Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina-skulsk.pl Skulsk: Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy...

czytaj więcej »

18 sierpnia 2015 11:20 | Przetargi

Wykonanie robót budowlanych oraz zakup i montaż wyposażenia w celu realizacji projektu Dzienny Dom Seniora WIGOR w Mielnicy Dużej

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 209730-2015 z dnia 2015-08-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skulsk Remont dachu na obiekcie. Wymiana rynien i rur spustowych oraz obróbki blacharskie. Naprawa kominów oraz montaż instalacji odgromowej. Remont pomieszczeń kuchennych. Remont...

czytaj więcej »

16 sierpnia 2015 22:34 | Przetargi

Wykonanie robót budowlanych oraz zakup i montaż wyposażenia w celu realizacji projektu Dzienny Dom Seniora w Mielnicy Dużej

Skulsk: Wykonanie robót budowlanych oraz zakup i montaż wyposażenia w celu realizacji projektu Dzienny Dom Seniora w Mielnicy Dużej w ramach Programu Wieloletniego Senior WIGOR Numer ogłoszenia: 209730 - 2015; data zamieszczenia: 16.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie...

czytaj więcej »

31 lipca 2015 08:12 | Przetargi

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk - informacja z otwarcia ofert

Skulsk, dn. 30.07.2015 r. Gmina w Skulsku Ul. Targowa 2 62-560 Skulsk Znak Sprawy: ZP.271.PN.03.2015 Informacja z otwarcia ofert Wójt Gminy Skulsk przekazuje informuję z otwarcia ofert na „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk”. Do dnia 29.07.2015 roku...

czytaj więcej »

14 lipca 2015 13:11 | Przetargi

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk

Tablica ogłoszeń Gminy Skulsk wywieszono dnia 14.07.2015 roku Skulsk: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk Numer ogłoszenia: 176156 - 2015; data zamieszczenia: 14.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: ...

czytaj więcej »

14 lipca 2015 10:16 | Przetargi

Unieważnienie postępowania przetargowego na :Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk

Tablica ogłoszeń Gminy Skulsk wywieszono od dnia 13.07.2015 r. Skulsk, dnia 13.07.2015 r. ZP.271.PN.02.2015 Wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk" ZAWIADOMIENIE o...

czytaj więcej »

14 lipca 2015 10:13 | Przetargi

Otwarcie ofert na zadanie :Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk

Tablica ogłoszeń Gminy Skulsk wywieszono dnia 13.07.2014 roku Skulsk, dn. 13.07.2015 r. Gmina w Skulsku Ul. Targowa 2 62-560 Skulsk Znak Sprawy: ZP.271.PN.02.2015 Informacja z otwarcia ofert Wójt Gminy Skulsk przekazuje informuję z otwarcia ofert na „Przebudowa dróg...

czytaj więcej »

28 czerwca 2015 19:05 | Przetargi

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk

Skulsk: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk Numer ogłoszenia: 95269 - 2015; data zamieszczenia: 28.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)...

czytaj więcej »

25 lutego 2015 09:36 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie: Zakup i dostawa opału w postaci biomasy drzewnej do budynków gminnych na terenie gminy Skulsk

Gmina Skulsk ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk tel.fax 63-2682018, e-mail: www.gmina-skulsk.pl Skulsk, dn. 25.02.2015 r. ZP.271.PN.01.2015 Wg rozdzielnika Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty W postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Zakup i dostawa opału w postaci biomasy...

czytaj więcej »

16 lutego 2015 14:37 | Przetargi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczy zadania: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 9409-2015 z dnia 2015-01-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skulsk Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Opału w postaci biomasy drzewnej w następujących ilościach dostarczanych na terenie gminy Skulsk do: Szkoły Podstawowej w Skulsku ul. Konińska...

czytaj więcej »