Przetargi

20 grudnia 2016 08:04 | Przetargi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk

Ogłoszenie nr 370030 - 2016 z dnia 2016-12-19 r. Skulsk: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

czytaj więcej »

08 lipca 2016 14:22 | Przetargi

Informacja z otwarcia ofert dotyczy Budowa studni głębinowej w miejscowości Rakowo

Skulsk, dn. 08.07.2016 r. Gmina w Skulsku ul. Targowa 2 62-560 Skulsk Znak Sprawy: ZP.271.PN.03.2016 Informacja z otwarcia ofert Wójt Gminy Skulsk przekazuje informuję z otwarcia ofert na „Budowa studni głębinowej w miejscowości Rakowo”. Do dnia 08.07.2016 roku do...

czytaj więcej »

22 czerwca 2016 22:31 | Przetargi

Budowa studni głębinowej w miejscowości Rakowo.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina-skulsk.pl Skulsk: Budowa studni głębinowej w miejscowości Rakowo Numer ogłoszenia: 99709 - 2016; data zamieszczenia: 22.06.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

czytaj więcej »

14 czerwca 2016 11:15 | Przetargi

Informacja z otwarcia ofert dotyczy zadania: Budowa studni głębinowej w miejscowości Rakowo

Skulsk, dn. 14.06.2016 r. Gmina w Skulsku ul. Targowa 2 62-560 Skulsk Znak Sprawy: ZP.271.PN.02.2016 Informacja z otwarcia ofert Wójt Gminy Skulsk przekazuje informuję z otwarcia ofert na „Budowa studni głębinowej w miejscowości Rakowo”. Do dnia 14.06.2016 roku do...

czytaj więcej »

09 czerwca 2016 22:45 | Przetargi

Zmiana terminu wykonania zadania: Budowa studni głębinowej w miejscowości Rakowo.

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 136850-2016 z dnia 2016-05-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skulsk Wykonanie otworu studziennego do głębokości około 92,00 m p.p.t. wiertnicą mechaniczną obrotową na prawy lub lewy obieg płuczki wodnej. Projektuje się wiercenie wg technologii: wiercenie...

czytaj więcej »

02 czerwca 2016 15:03 | Przetargi

Pytanie i odpowiedź dot. Budowa studni głębinowej w miejscowości Rakowo

W załączeniku pytanie i odpowiedź zamawiającego dotycząca treści SIWZ "Budowy studni głębinowej w miejscowości Rakowo"

czytaj więcej »

30 maja 2016 15:08 | Przetargi

Budowa studni głębinowej w miejscowości Rakowo

Skulsk: Budowa studni głębinowej w miejscowości Rakowo Numer ogłoszenia: 136850 - 2016; data zamieszczenia: 30.05.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlana Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy...

czytaj więcej »