Przetargi

28 sierpnia 2015 14:55 | Przetargi

Informacja o wyborze oferenta dotyczy zadania: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk

Gmina Skulsk ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk tel.fax 63-2682018, e-mail: www.gmina-skulsk.pl Skulsk, dn. 28.08.2015 r. ZP.271.PN.03.2015 Wg rozdzielnika Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty W postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Przebudowa dróg gminnych...

czytaj więcej »

27 sierpnia 2015 07:36 | Przetargi

Z Otwarcie ofert dotyczy: zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk

Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Skulsku od 26.08.2015 roku Skulsk, dn. 26.08.2015 r. Gmina Skulsk ul. Targowa 2 62-560 Skulsk wg rozdzielnika Znak Sprawy: ZP 271.PN.05.2015 Informacja z otwarcia ofert Wójt Gminy Skulsk przekazuje informuję z otwarcia ofert na: Zakup biletów...

czytaj więcej »

24 sierpnia 2015 21:08 | Przetargi

Zmiana ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych oraz zakup i montaż wyposażenia w celu realizacji projektu Dzienny Dom Seniora WIGOR w Mielnicy Dużej

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 209730-2015 z dnia 2015-08-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skulsk Remont dachu na obiekcie. Wymiana rynien i rur spustowych oraz obróbki blacharskie. Naprawa kominów oraz montaż instalacji odgromowej. Remont pomieszczeń kuchennych. Remont...

czytaj więcej »

18 sierpnia 2015 12:14 | Przetargi

Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina-skulsk.pl Skulsk: Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy...

czytaj więcej »

18 sierpnia 2015 11:20 | Przetargi

Wykonanie robót budowlanych oraz zakup i montaż wyposażenia w celu realizacji projektu Dzienny Dom Seniora WIGOR w Mielnicy Dużej

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 209730-2015 z dnia 2015-08-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skulsk Remont dachu na obiekcie. Wymiana rynien i rur spustowych oraz obróbki blacharskie. Naprawa kominów oraz montaż instalacji odgromowej. Remont pomieszczeń kuchennych. Remont...

czytaj więcej »

16 sierpnia 2015 22:34 | Przetargi

Wykonanie robót budowlanych oraz zakup i montaż wyposażenia w celu realizacji projektu Dzienny Dom Seniora w Mielnicy Dużej

Skulsk: Wykonanie robót budowlanych oraz zakup i montaż wyposażenia w celu realizacji projektu Dzienny Dom Seniora w Mielnicy Dużej w ramach Programu Wieloletniego Senior WIGOR Numer ogłoszenia: 209730 - 2015; data zamieszczenia: 16.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie...

czytaj więcej »

31 lipca 2015 08:12 | Przetargi

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk - informacja z otwarcia ofert

Skulsk, dn. 30.07.2015 r. Gmina w Skulsku Ul. Targowa 2 62-560 Skulsk Znak Sprawy: ZP.271.PN.03.2015 Informacja z otwarcia ofert Wójt Gminy Skulsk przekazuje informuję z otwarcia ofert na „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk”. Do dnia 29.07.2015 roku...

czytaj więcej »

14 lipca 2015 13:11 | Przetargi

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk

Tablica ogłoszeń Gminy Skulsk wywieszono dnia 14.07.2015 roku Skulsk: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk Numer ogłoszenia: 176156 - 2015; data zamieszczenia: 14.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: ...

czytaj więcej »

14 lipca 2015 10:16 | Przetargi

Unieważnienie postępowania przetargowego na :Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk

Tablica ogłoszeń Gminy Skulsk wywieszono od dnia 13.07.2015 r. Skulsk, dnia 13.07.2015 r. ZP.271.PN.02.2015 Wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk" ZAWIADOMIENIE o...

czytaj więcej »