Przetargi

22 czerwca 2016 22:31 | Przetargi

Budowa studni głębinowej w miejscowości Rakowo.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina-skulsk.pl Skulsk: Budowa studni głębinowej w miejscowości Rakowo Numer ogłoszenia: 99709 - 2016; data zamieszczenia: 22.06.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

czytaj więcej »

14 czerwca 2016 11:15 | Przetargi

Informacja z otwarcia ofert dotyczy zadania: Budowa studni głębinowej w miejscowości Rakowo

Skulsk, dn. 14.06.2016 r. Gmina w Skulsku ul. Targowa 2 62-560 Skulsk Znak Sprawy: ZP.271.PN.02.2016 Informacja z otwarcia ofert Wójt Gminy Skulsk przekazuje informuję z otwarcia ofert na „Budowa studni głębinowej w miejscowości Rakowo”. Do dnia 14.06.2016 roku do...

czytaj więcej »

09 czerwca 2016 22:45 | Przetargi

Zmiana terminu wykonania zadania: Budowa studni głębinowej w miejscowości Rakowo.

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 136850-2016 z dnia 2016-05-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skulsk Wykonanie otworu studziennego do głębokości około 92,00 m p.p.t. wiertnicą mechaniczną obrotową na prawy lub lewy obieg płuczki wodnej. Projektuje się wiercenie wg technologii: wiercenie...

czytaj więcej »

02 czerwca 2016 15:03 | Przetargi

Pytanie i odpowiedź dot. Budowa studni głębinowej w miejscowości Rakowo

W załączeniku pytanie i odpowiedź zamawiającego dotycząca treści SIWZ "Budowy studni głębinowej w miejscowości Rakowo"

czytaj więcej »

30 maja 2016 15:08 | Przetargi

Budowa studni głębinowej w miejscowości Rakowo

Skulsk: Budowa studni głębinowej w miejscowości Rakowo Numer ogłoszenia: 136850 - 2016; data zamieszczenia: 30.05.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlana Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy...

czytaj więcej »

15 kwietnia 2016 13:05 | Przetargi

Informacja z otwarcia ofert dotyczy zadania: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk

Skulsk, dn. 15.04.2016 r. Gmina w Skulsku Ul. Targowa 2 62-560 Skulsk Znak Sprawy: ZP.271.PN.01.2016 Informacja z otwarcia ofert Wójt Gminy Skulsk przekazuje informuję z otwarcia ofert na „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk”. Do dnia 15.04.2016 roku...

czytaj więcej »

29 marca 2016 22:49 | Przetargi

Przebudowa dróg gminnnych na terenie gminy Skulsk

Skulsk: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk. Numer ogłoszenia: 70456 - 2016; data zamieszczenia: 29.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy...

czytaj więcej »

13 stycznia 2016 10:58 | Przetargi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczy: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 339514-2015 z dnia 2015-12-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skulsk Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług komunalnych na terenie gminy Skulsk polegających na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych,...

czytaj więcej »