Przetargi

25 listopada 2015 23:12 | Przetargi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk - zmiana treści załącznika nr 6

Ogłoszenie o zmianie treści Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ Na podstawie atr. 38 ust 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik...

czytaj więcej »

19 listopada 2015 22:59 | Przetargi

Kredyt bankowy w wysokości 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina-skulsk.pl Skulsk: Kredyt bankowy w wysokości 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Numer ogłoszenia:...

czytaj więcej »

15 listopada 2015 19:36 | Przetargi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Wywieszono na tablicy ogłoszeń Gminy Skulsk dnia 15.11.2015 roku Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina-skulsk.pl Skulsk: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów...

czytaj więcej »

11 września 2015 15:01 | Przetargi

Wykonanie robót budowlanych oraz zakup i montaż wyposażenia w celu realizacji projektu Dzienny Dom Seniora w Mielnicy Dużej - informacja o wyborze oferty

Gmina Skulsk ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk tel.fax 63-2682018, e-mail: www.gmina-skulsk.pl Skulsk, dn. 04.09.2015 r. ZP.271.PN.04.2015 Wg rozdzielnika Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty W postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Wykonanie robót budowlanych oraz...

czytaj więcej »

11 września 2015 14:59 | Przetargi

Wykonanie robót budowlanych oraz zakup i montaż wyposażenia w celu realizacji projektu Dzienny Dom Seniora w Mielnicy Dużej - informacja z otwarcia ofert

Skulsk, dn. 31.08.2015 r. Gmina w Skulsku Ul. Targowa 2 62-560 Skulsk Znak Sprawy: ZP.271.PN.04.2015 Informacja z otwarcia ofert Wójt Gminy Skulsk przekazuje informuję z otwarcia ofert na „Wykonanie robót budowlanych oraz zakup i montaż wyposażenia w celu realizacji projektu...

czytaj więcej »

28 sierpnia 2015 15:03 | Przetargi

Informacja o wyborze oferty dotyczy zadania: Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk

Gmina Skulsk ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk tel.fax 63-2682018, e-mail: www.gmina-skulsk.pl Skulsk, dn. 27.08.2015 r. ZP.271.PN.05.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty W postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Zakup biletów miesięcznych szkolnych...

czytaj więcej »

28 sierpnia 2015 14:55 | Przetargi

Informacja o wyborze oferenta dotyczy zadania: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk

Gmina Skulsk ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk tel.fax 63-2682018, e-mail: www.gmina-skulsk.pl Skulsk, dn. 28.08.2015 r. ZP.271.PN.03.2015 Wg rozdzielnika Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty W postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Przebudowa dróg gminnych...

czytaj więcej »

27 sierpnia 2015 07:36 | Przetargi

Z Otwarcie ofert dotyczy: zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk

Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Skulsku od 26.08.2015 roku Skulsk, dn. 26.08.2015 r. Gmina Skulsk ul. Targowa 2 62-560 Skulsk wg rozdzielnika Znak Sprawy: ZP 271.PN.05.2015 Informacja z otwarcia ofert Wójt Gminy Skulsk przekazuje informuję z otwarcia ofert na: Zakup biletów...

czytaj więcej »

24 sierpnia 2015 21:08 | Przetargi

Zmiana ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych oraz zakup i montaż wyposażenia w celu realizacji projektu Dzienny Dom Seniora WIGOR w Mielnicy Dużej

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 209730-2015 z dnia 2015-08-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skulsk Remont dachu na obiekcie. Wymiana rynien i rur spustowych oraz obróbki blacharskie. Naprawa kominów oraz montaż instalacji odgromowej. Remont pomieszczeń kuchennych. Remont...

czytaj więcej »