Przetargi

31 lipca 2017 15:27 | Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. "Przebudowa dróg na terenie gminy Skulsk”

Skulsk, dn. 31.07.2017 r. Znak Sprawy: ZP.271.PN.04.2017 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa dróg na terenie gminy Skulsk” Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Wójt...

czytaj więcej »

31 lipca 2017 11:18 | Przetargi

Informacja z otwarcia ofert dot. "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk"

Skulsk, dn. 31.07.2017 r. Gmina w Skulsku Ul. Targowa 2 62-560 Skulsk Znak Sprawy: ZP.271.PN.04.2017 Informacja z otwarcia ofert Wójt Gminy Skulsk przekazuje informuję z otwarcia ofert na „Przebudowa dróg na terenie gminy Skulsk Do dnia 31.07.2017 roku do godz. 09.45...

czytaj więcej »

31 lipca 2017 05:39 | Przetargi

Przebudowa klatki schodowej w budynku Gimnazjum w Skulsku w celu likwidacji barier architektonicznych - montaż platformy pionowej dla niepełnosprawnych-

Ogłoszenie nr 560472-N-2017 z dnia 2017-07-31 r. Urząd Gminy w Skulsku: Przebudowa klatki schodowej w budynku Gimnazjum w Skulsku w celu likwidacji barier architektonicznych - montaż platformy pionowej dla niepełnosprawnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:...

czytaj więcej »

16 lipca 2017 21:51 | Przetargi

Wykonanie robót budowlanych oraz zakup i montaż wyposażenia w celu realizacji projektu Dzienny Dom Seniora w Buszkowie Parcele w ramach Programu Wieloletniego Senior Plus

Ogłoszenie nr 551943-N-2017 z dnia 2017-07-16 r. Urząd Gminy w Skulsku: Wykonanie robót budowlanych oraz zakup i montaż wyposażenia w celu realizacji projektu Dzienny Dom Seniora w Buszkowie Parcele w ramach Programu Wieloletniego Senior Plus OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie...

czytaj więcej »

16 lipca 2017 17:13 | Przetargi

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk

Ogłoszenie nr 551938-N-2017 z dnia 2017-07-16 r. Urząd Gminy w Skulsku: Przebudowa dróg na terenie gminy Skulsk OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy...

czytaj więcej »

30 czerwca 2017 15:22 | Przetargi

Przebudowa klatki schodowej w budynku Gimnazjum w Skulsku w celu likwidacji barier architektonicznych - montaż platformy pionowej dla niepełnosprawnych

Ogłoszenie nr 543042-N-2017 z dnia 2017-06-30 r. Urząd Gminy w Skulsku: Przebudowa klatki schodowej w budynku Gimnazjum w Skulsku w celu likwidacji barier architektonicznych - montaż platformy pionowej dla niepełnosprawnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:...

czytaj więcej »