Przetargi

28 września 2017 14:04 | Przetargi

Informacja z otwarcia ofert dot.zadania " Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk"

Skulsk, dn. 27.09.2017 r. Gmina w Skulsku Ul. Targowa 2 62-560 Skulsk Znak Sprawy: ZP.271.PN.09.2017 Informacja z otwarcia ofert Wójt Gminy Skulsk przekazuje informuję z otwarcia ofert na „Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających...

czytaj więcej »

18 września 2017 19:35 | Przetargi

Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewozy uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk

Ogłoszenie nr 589921-N-2017 z dnia 2017-09-18 r. Urząd Gminy w Skulsku: Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie...

czytaj więcej »

17 września 2017 21:24 | Przetargi

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk

Ogłoszenie nr 589368-N-2017 z dnia 2017-09-17 r. Urząd Gminy w Skulsku: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

czytaj więcej »

14 września 2017 13:16 | Przetargi

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania :przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk

Skulsk, dn. 14.09.2017 r. Znak Sprawy: ZP.271.PN.07.2017 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk” Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Wójt...

czytaj więcej »

20 sierpnia 2017 20:05 | Przetargi

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk

Ogłoszenie nr 574248-N-2017 z dnia 2017-08-20 r. Urząd Gminy w Skulsku: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

czytaj więcej »

16 sierpnia 2017 14:47 | Przetargi

Informacja z otwarcia ofert dotyczy zadania nr ZP.271.PN.07.2017

Skulsk, dn. 16.08.2017r. Gmina w Skulsku Ul. Targowa 2 62-560 Skulsk Znak Sprawy: ZP.271.PN.07.2017 Informacja z otwarcia ofert Wójt Gminy Skulsk przekazuje informuję z otwarcia ofert na „Przebudowa klatki schodowej w budynku Gimnazjum w Skulsku w celu likwidacji barier architektonicznych...

czytaj więcej »

01 sierpnia 2017 15:03 | Przetargi

Informacja z otwarcia ofert dot. „Wykonanie robót budowlanych oraz zakup i montaż wyposażenia w ramach Programu Wieloletniego "Senior +" na lata 2015 - 2020 (Edycja 2017) Moduł I - utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior +" w miejscowości Buszkowo Parcele”

Skulsk, dn. 01.08.2017 r. Gmina w Skulsku Ul. Targowa 2 62-560 Skulsk Znak Sprawy: ZP.271.PN.05.2017 Informacja z otwarcia ofert Wójt Gminy Skulsk przekazuje informuję z otwarcia ofert na „Wykonanie robót budowlanych oraz zakup i montaż wyposażenia w ramach Programu Wieloletniego...

czytaj więcej »