Przetargi

02 grudnia 2015 09:00 | Przetargi

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Skulsk, dn. 02 grudnia 2015 r. ZP.2711.PN.06.2015 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi...

czytaj więcej »

02 grudnia 2015 08:21 | Przetargi

Informacja z otwarcia ofert dotyczy Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk

Skulsk, dn. 02.12.2015 r. Gmina w Skulsku Ul. Targowa 2 62-560 Skulsk wg rozdzielnika Znak Sprawy: ZP.271.PN.06.2015 Informacja z otwarcia ofert Wójt Gminy Skulsk przekazuje informuję z otwarcia ofert na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk” ...

czytaj więcej »

27 listopada 2015 11:20 | Przetargi

Informacja z otwarcia ofert: dotyczy Kredytu bankowego w wysokości 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Skulsk, dn. 27.11.2015 r. Gmina w Skulsku Ul. Targowa 2 62-560 Skulsk wg rozdzielnika Znak Sprawy: ZP.271.PN.07.2015 Informacja z otwarcia ofert Wójt Gminy Skulsk przekazuje informuję z otwarcia ofert na „Kredyt bankowy w wysokości 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę...

czytaj więcej »

25 listopada 2015 23:12 | Przetargi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk - zmiana treści załącznika nr 6

Ogłoszenie o zmianie treści Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ Na podstawie atr. 38 ust 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik...

czytaj więcej »

19 listopada 2015 22:59 | Przetargi

Kredyt bankowy w wysokości 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina-skulsk.pl Skulsk: Kredyt bankowy w wysokości 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Numer ogłoszenia:...

czytaj więcej »

15 listopada 2015 19:36 | Przetargi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Wywieszono na tablicy ogłoszeń Gminy Skulsk dnia 15.11.2015 roku Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina-skulsk.pl Skulsk: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów...

czytaj więcej »

11 września 2015 15:01 | Przetargi

Wykonanie robót budowlanych oraz zakup i montaż wyposażenia w celu realizacji projektu Dzienny Dom Seniora w Mielnicy Dużej - informacja o wyborze oferty

Gmina Skulsk ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk tel.fax 63-2682018, e-mail: www.gmina-skulsk.pl Skulsk, dn. 04.09.2015 r. ZP.271.PN.04.2015 Wg rozdzielnika Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty W postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Wykonanie robót budowlanych oraz...

czytaj więcej »

11 września 2015 14:59 | Przetargi

Wykonanie robót budowlanych oraz zakup i montaż wyposażenia w celu realizacji projektu Dzienny Dom Seniora w Mielnicy Dużej - informacja z otwarcia ofert

Skulsk, dn. 31.08.2015 r. Gmina w Skulsku Ul. Targowa 2 62-560 Skulsk Znak Sprawy: ZP.271.PN.04.2015 Informacja z otwarcia ofert Wójt Gminy Skulsk przekazuje informuję z otwarcia ofert na „Wykonanie robót budowlanych oraz zakup i montaż wyposażenia w celu realizacji projektu...

czytaj więcej »

28 sierpnia 2015 15:03 | Przetargi

Informacja o wyborze oferty dotyczy zadania: Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk

Gmina Skulsk ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk tel.fax 63-2682018, e-mail: www.gmina-skulsk.pl Skulsk, dn. 27.08.2015 r. ZP.271.PN.05.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty W postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Zakup biletów miesięcznych szkolnych...

czytaj więcej »

28 sierpnia 2015 14:55 | Przetargi

Informacja o wyborze oferenta dotyczy zadania: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk

Gmina Skulsk ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk tel.fax 63-2682018, e-mail: www.gmina-skulsk.pl Skulsk, dn. 28.08.2015 r. ZP.271.PN.03.2015 Wg rozdzielnika Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty W postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Przebudowa dróg gminnych...

czytaj więcej »