Przetargi

17 grudnia 2017 21:00 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze oferty. Dotyczy zadania: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk

Gmina Skulsk ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk tel.fax 63-2682018, e-mail: www.gmina-skulsk.pl Skulsk, dn. 16.12.2017 r. ZP.271.PN.11.2017 Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN” Andrzej Bakun Roztoka 6, 62-513 Krzymów Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty W postępowaniu...

czytaj więcej »

14 grudnia 2017 13:47 | Przetargi

na: Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk.

Informacja z otwarcia ofert Wójt Gminy Skulsk przekazuje informuję z otwarcia ofert na: Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk Do dnia 14.12.2017 roku do godz. 09.45 wpłynęły...

czytaj więcej »

06 grudnia 2017 20:26 | Przetargi

Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk

Ogłoszenie nr 628939-N-2017 z dnia 2017-12-06 r. Urząd Gminy w Skulsku: Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie...

czytaj więcej »

05 grudnia 2017 15:08 | Przetargi

Informacja z otwarcia ofert dot. zadania "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk

Skulsk, dn. 05.12.2017 r. Gmina w Skulsku Ul. Targowa 2 62-560 Skulsk wg rozdzielnika Znak Sprawy: ZP.271.PN.11.2017 Informacja z otwarcia ofert Wójt Gminy Skulsk przekazuje informuję z otwarcia ofert na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk” ...

czytaj więcej »

27 listopada 2017 20:25 | Przetargi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk

Ogłoszenie nr 622951-N-2017 z dnia 2017-11-27 r. Urząd Gminy w Skulsku: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

czytaj więcej »

24 października 2017 14:32 | Przetargi

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Skulsk - ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Skulsk, dn. 20.10.2017 r. Znak Sprawy: ZP.271.PN.10.2017 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk” Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Wójt...

czytaj więcej »

05 października 2017 13:05 | Przetargi

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk

Ogłoszenie nr 597641-N-2017 z dnia 2017-10-05 r. Urząd Gminy w Skulsku: Przebudowa przebudowa dróg gminnych na terenie gmimy Skulsk OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

czytaj więcej »

04 października 2017 10:46 | Przetargi

Informacja o unieważnieniu postępowania : Dot. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk

Skulsk, dn. 03.10.2017 r. Znak Sprawy: ZP.271.PN.08.2017 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk” Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ...

czytaj więcej »

04 października 2017 10:44 | Przetargi

Informacja z otwarcia ofert. Dotyczy zadania: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk

Skulsk, dn. 03.10.2017 r. Gmina w Skulsku Ul. Targowa 2 62-560 Skulsk Znak Sprawy: ZP.271.PN.08.2017 Informacja z otwarcia ofert Wójt Gminy Skulsk przekazuje informuję z otwarcia ofert na „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk”. Do dnia 02.10.2017...

czytaj więcej »