Komunikaty

12 lutego 2015 12:34 | Komunikaty

Komunikat w związku z wyborami samorządowymi

Konin, dnia 2 grudnia 2014 r. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Koninie Panie/Panowie Urzędnicy wyborczy z terenu właściwości Komisarza Wyborczego w Koninie W związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r. oraz w nawiązaniu do przepisów art. 142...

czytaj więcej »

13 stycznia 2015 14:17 | Komunikaty

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty zrównane z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2/2015 Wójta Gminy Skulsk z dnia 13 stycznia 2015 r. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Wójt Gminy Skulsk działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego...

czytaj więcej »

13 stycznia 2015 08:36 | Komunikaty

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania własnego gminy Skulsk w zakresie tworzenia warunków sprzyjajacych rozwojowi sportu, które są do realizacji w 2015 roku

OGŁOSZENIE Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Skulsk z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, które przeznaczone sa do realizacji w 2015 roku . Wójt Gminy Skulsk , działając na podstawie § 7 pkt 2 uchwały Nr...

czytaj więcej »

27 lutego 2014 09:17 | Komunikaty

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty zrównane z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku

Wójt Gminy Skulsk OGŁOSZENIE z dnia 26 lutego 2014 roku W sprawie wyników wyboru ofert otwartego konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty zrównane z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku na terenie gminy Skulsk. Wójt Gminy...

czytaj więcej »

21 lutego 2014 10:38 | Komunikaty

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego gminy Skulsk w zakresie tworzenia warunków sprzyjajacych rozwojowi sportu, które są do realizacji w 2014 roku

Wójt Gminy Skulsk OGŁOSZENIE z dnia 20 lutego 2014 roku W sprawie wyników wyboru ofert otwartego konkursu na realizację zadania własnego gminy z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, które przeznaczone są do realizacji w 2014 roku na terenie gminy...

czytaj więcej »

03 lutego 2014 22:03 | Komunikaty

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty zrównane z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku

Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Skulsk z dnia 03 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty zrównane z organizacjami pozarządowymi. oraz Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert dla organizacji...

czytaj więcej »

26 stycznia 2014 19:30 | Komunikaty

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania własnego gminy Skulsk w zakresie tworzenia warunków sprzyjajacych rozwojowi sportu, które są do realizacji w 2014 roku

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 2/2014 Wójta Gminy Skulsk z dnia 22 stycznia 2014 r. OGŁOSZENIE Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Skulsk z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, które przeznaczone sa do realizacji...

czytaj więcej »