Aktualności

05 listopada 2018 13:05 | Aktualności

Ubezpieczenie dzieci - KRUS

W dniu 28 września 2018 r. Prezes KRUS zawarł umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych. Umowa obowiązuje od 14 października 2018 r. do 13 października 2019 r. i jest finansowana w całości przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Przeczytano: 374 razy.| Wydrukuj|Do góry