Aktualności

29 października 2018 14:26 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

XLIV Sesja Rady Gminy

na dzień 06.11.2018 r.( tj. wtorek ) o godz. 14:00 w Domu Kultury w Mielnicy Dużej.

 

Proponuje się następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad XLIV sesji Rady Gminy.
 4. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i pytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Skulsk na rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 157 o pow. 0,0450 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Skulsk.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Skulsku. Dopłata do 1 m³ ścieków.
 10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 11. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad XLIV sesji Rady Gminy.

Przeczytano: 450 razy.| Wydrukuj|Do góry