Aktualności

08 października 2018 14:34 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

XLIII Sesja Rady Gminy

na dzień 16.10.2018 r.( tj. wtorek ) o godz. 10:00 w Domu Kultury w Mielnicy Dużej.

 

Proponuje się następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Wybór sekretarza obrad.

 3. Ustalenie porządku obrad XLIII sesji Rady Gminy.

 4. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 6. Interpelacje i pytania radnych.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skulsk na lata 2018-2021.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji cennika na 2019 rok za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony odpadów komunalnych.

 10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.

 11. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.

 12. Sprawy różne.

 13. Zamknięcie obrad XLIII sesji Rady Gminy.

Przeczytano: 361 razy.| Wydrukuj|Do góry