Aktualności

26 września 2018 17:55 | Aktualności

Projekt Unijny „Kuźnia możliwości”

Zapraszamy do udziału w Projekcie Unijnym „Kuźnia możliwości” realizowanym na terenie województwa wielkopolskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Osi priorytetowej 7.

Oferujemy udział w certyfikowanych szkoleniach, płatnych stażach oraz możliwość stałego zatrudnienia.

 

Do udziału zapraszamy:

 • osoby od 18 do 65 roku życia
 • niepracujące i nieuczące się w trybie stacjonarnym
 • mieszkające na terenie gminy Skulsk
 • niepełnosprawne

 

W ramach Projektu oferujemy:

 • indywidualne poradnictwo zawodowe i psychologiczne
 • grupowe treningi i warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych
 • szkolenia zawodowe
 • trzymiesięczny staż
 • pośrednictwo pracy.

 

Gwarantujemy:

 • stypendium szkoleniowe ( nie więcej niż 859,00 zł brutto)
 • catering w czasie szkoleń zawodowych.
 • stypendium stażowe (1289,84 brutto x 3 miesiące)
 • ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe
 • zwrot kosztów dojazdu.

 

Biuro Projektu w Koninie ul. Zakładowa 11/204; Iwona Chmielewska 503 509 904

 

Projekt realizowany przez ALTER EGO Doradztwo i Szkolenia Marta Woźniak

ul. Harcerska 8, 64-800 Chodzież, tel. 512 039 734

 

 

 

 

Zapraszamy do udziału w Projekcie Unijnym „Nowe umiejętności – szybkie zatrudnienie”/ RPWP.06.02.00-30-0069/17 realizowanym na terenie województwa wielkopolskiego.

Oferujemy udział w certyfikowanych szkoleniach, płatnych stażach oraz możliwość stałego zatrudnienia.

 

Do udziału zapraszamy:

 • osoby bezrobotne i bierne zawodowo powyżej 29 roku życia
 • zamieszkałe na terenie powiatu konińskiego
 • zamieszkałe na terenach wiejskich
 • niepełnosprawne

 

W ramach Projektu oferujemy:

 • indywidualne poradnictwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe
 • trzymiesięczny staż (dla 40% Uczestników Projektu)
 • pośrednictwo pracy
 • badania lekarskie na staże,
 • ubezpieczenie,
 • catering.

 

Gwarantujemy:

 • stypendium szkoleniowe
 • stypendium stażowe (dla 40% Uczestników Projektu)
 • ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe
 • zwrot kosztów dojazdu.

 

Biuro Projektu w Koninie ul. Zakładowa 11/204; Iwona Chmielewska 503 509 904

 

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki.

Przeczytano: 808 razy.| Wydrukuj|Do góry