Aktualności

21 września 2018 22:21 | Aktualności

Program "Czyste Powietrze"

Wójt Gminy Skulsk w związku z wejściem w życie Programu „CZYSTE POWIETRZE” zaprasza mieszkańców Gminy Skulsk do  bezpłatnych konsultacji.

 

CEL PROGRAMU 

Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJE ? 

Osoby fizyczne które:

•     posiadają prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego,

•  uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

TERMINY I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00. do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.


INTENSYWNOŚC DOFINANSOWANIA UZALEŻNIONA JEST OD DOCHODU NA OSOBĘ

 

tabela.jpg

 

Przedsięwzięcia objęte programem :

  • demontaż i wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe starej generacji nie spełniających wymagań określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1690)

 

  •  instalacja urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego: kotły  na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrze, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody,  wraz z przyłączami

 

  •  zastosowanie odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego, dofinansowanie wyłącznie w formie pożyczki

 

  •  wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych,  wymiana i montaż stolarki zewnętrznej, montaż i modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).

 

 

 

Informacji udzielają:

1.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu !

 (61)845 62 93, 887 447 746

2. Urząd Gminy w Skulsku, ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk w Biurze Obsługi Interesanta (parter budynku) Tel.: 63 2682018 w 112 lub 228

Przeczytano: 1093 razy.| Wydrukuj|Do góry