Aktualności

19 września 2018 14:15 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

XLII Sesja Rady Gminy

na dzień 21.09.2018 r.( tj. piątek ) o godz. 14:00 w Domu Kultury w Mielnicy Dużej.

 

Proponuje się następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Wybór sekretarza obrad.

 3. Ustalenie porządku obrad XLII sesji Rady Gminy.

 4. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 6. Interpelacje i pytania radnych.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skulsk na lata 2018-2021.

 9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.

 10. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.

 11. Sprawy różne.

 12. Zamknięcie obrad XLII sesji Rady Gminy.

 

Przeczytano: 628 razy.| Wydrukuj|Do góry