Aktualności

11 kwietnia 2018 07:52 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

XXXVIII Sesja Rady Gminy

na dzień 18.04.2018 r.( tj. Środa ) o godz. 13:00 w Domu Kultury w Mielnicy Dużej.

 

Proponuje się następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Wybór sekretarza obrad.

 3. Ustalenie porządku obrad XXXVIII sesji Rady Gminy.

 4. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 6. Interpelacje i pytania radnych.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skulsk na lata 2018-2021.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skulsk w roku 2018.

 10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.

 11. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.

 12. Sprawy różne.

 13. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy.

 

 

Przeczytano: 353 razy.| Wydrukuj|Do góry