Aktualności

29 marca 2018 12:10 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

Postanowienie Wójta Gminy Skulsk

Wójt Gminy Skulsk 

Skulsk, dnia  29.03.2018r.

ZP.6733.8.2017

 

Postanowienie

 

Na podstawie art. 97 § 1 pkt 4, art. 101 § 1 i 3 oraz art. 103  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257; ze zm.)

 

orzekam

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę  bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr KON3141 w miejscowości Przyłubie, działka nr 231/2,                      obręb Lisewo.

Uzasadnienie

 

Pan Szymon Siwiński działający w imieniu Firmy Usługowo-Handlowej KLM System,                      62-025 Kostrzyn Wlkp, ul. Piasta 6/12 pełnomocnik P4 Sp. z o.o wystąpił z wnioskiem                       w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę  bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr KON3141 w miejscowości Przyłubie, działka nr 231/2,  obręb Lisewo.

Wójt Gminy Skulsk w toku postępowania ustalił iż przed wydaniem decyzji lokalizacyjnej należy uwzględnić fakt złożenia sprzeciwu Małgorzaty Łęt zam. Lisewo 38, 62-560 Skulsk od decyzji SKO w Koninie z dnia 21.12.2017 w przedmiocie lokalizacji inwestycji  celu publicznego SKO-ZP-4160/262/17 .

Skoro rozpatrzenie sprawy zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia wyroku Sądu  Administracyjnego wydanie postanowienia o zawieszeniu postępowania jest uzasadnione.

.

 

Pouczenie

Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania służy stronie zażalenie            w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia za pośrednictwem organu który je wydał.

 

Z up.Wójta 

/-/ Jarosław Goiński

Sekretarz Gminy Skulsk

Przeczytano: 586 razy.| Wydrukuj|Do góry