Aktualności

30 listopada 2017 15:00 | Aktualności

Zapytanie ofertowe

Zapraszam do złożenia oferty partnera w projekcie WRPO, która jest:

prowadzone w trybie wyboru partnera (lub partnerów) realizujące wspólnie projekt, zwany dalej „projektem partnerskim”, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie do: Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe (w tym Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych). 

Przeczytano: 353 razy.| Wydrukuj|Do góry