Aktualności

01 sierpnia 2017 14:02 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

XXXI sesja Rady Gminy Skulsk

na dzień 9.08.2017 r.( tj. środa ) o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury                          z siedzibą w Mielnicy Dużej.

 

Proponuje się następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad XXXI sesji Rady Gminy.
 4. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i pytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skulsk na lata 2017-2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skulsku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej działki gruntu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Spółce Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie.
 12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 13. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Gminy.

Przeczytano: 361 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry