Urząd Gminy Skulsk
http://gmina-skulsk.pl

12 sierpnia 2019 17:10 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Skulsk zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane planowane do wykonania w ramach projektu: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna. Konkurs: RPWP.08.01.01‑IZ‑00‑30‑001/19

Załączniki:

Zapytanie ofertowe [392.22 KB]

Przedmiar robót [1.53 MB]

Wzór oferty [40.5 KB]