Urząd Gminy Skulsk
http://gmina-skulsk.pl

04 lipca 2019 19:44 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nabór otwarty dot. wyboru Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Konkurs: RPWP.07.02.02-IZ-00-30-001/19

Załączniki:

Zapytanie ofertowe [5.49 MB]

Załącznik w wersji edytowalnej [149 KB]