Urząd Gminy Skulsk
http://gmina-skulsk.pl

12 stycznia 2018 21:02 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

XXXV sesja Rady Gminy Skulsk

na dzień 22.01.2018 r.( tj. poniedziałek ) o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy w Skulsku,
w Biurze Rady.

 

Proponuje się następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad XXXV sesji Rady Gminy.
 4. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i pytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.
 8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 9. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Gminy.