Aktualności

26 listopada 2014 13:56 | Aktualności

I Sesja Rady Gminy Skulsk

na dzień 01.12.2014 r.( tj. poniedziałek ) o godz. 14:00 w Klubie Seniora (pomieszczenia po byłej poczcie) Proponuje się następujący porządek obrad: Otwarcie sesji. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze na radnego. Złożenie ślubowania przez radnych. Wręczenie zaświadczenia o...

czytaj więcej »

26 listopada 2014 13:53 | Aktualności

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. Nr 102, poz. 518 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy...

czytaj więcej »

24 listopada 2014 07:45 | Aktualności

Zawiadomienie

Wójt Gminy Skulsk zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie wszczęte na wniosek Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu...

czytaj więcej »

19 listopada 2014 08:07 | Aktualności

Zakończenie projektu TPD „Powiat koniński kuźnią talentów dzieciecych”

13 listopada 2014r., 21 osobowa grupa dzieci ze Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Skulsku i Form Pracy Podwórkowej w Wandowie brała udział w gali na zkończenie projektu Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie, pod nazwą: ”Powiat koniński kuźnią...

czytaj więcej »

18 listopada 2014 11:18 | Aktualności

LIGA SOŁECKA W SKULSKU

Tabela rozgrywek Ligi Orlika

czytaj więcej »

12 listopada 2014 12:41 | Aktualności

Proces za ''zeszyty''?

http://konin24.info/konin.php/a,151,n,14794/

czytaj więcej »