Aktualności

25 sierpnia 2016 14:29 | Aktualności

XXII Sesja Rady Gminy

na dzień 02.09.2016 r.( tj. piątek ) o godz. 13:00 w OREW Zygmuntowo (budynek po byłej szkole). Proponuje się następujący porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Wybór sekretarza obrad. Ustalenie porządku obrad XXII sesji Rady Gminy. Informacja o protokole z poprzedniej...

czytaj więcej »

23 sierpnia 2016 13:03 | Aktualności

Dni Skulska

Tegoroczne „Dni Skulska” odbyły się w dniach 13-15.08.2016. Była to impreza plenerowa, podczas której na scenie na plaży w Skulsku występowały różne zespoły. Organizatorami imprezy był: Wójt Gminy Skulsk oraz Gminny Ośrodek Kultury w Skulsku . Na tegorocznych...

czytaj więcej »

19 sierpnia 2016 07:37 | Aktualności

Rozgrywki sportowe podczas Dni Skulska

Imprezy sportowe rozpoczęły się 12.08.2016 r. o godz. 15ºº Turniejem Tenisa Ziemnego Par Deblowych na kortach Mniszki. Turniej wygrała para Michał Matusiak- Marek Szymankiewicz , pokonując w finale parę Andrzej Operacz- Łukasz Ruszkowski . Trzecie miejsce zajęła para Jarosław Stefański...

czytaj więcej »

09 sierpnia 2016 08:26 | Aktualności

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z póź. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy...

czytaj więcej »

04 sierpnia 2016 14:54 | Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Skulsk dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Popielewo, Buszkowo-Parcele, Dzierżysław Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r....

czytaj więcej »