Aktualności

23 marca 2018 11:52 | Aktualności

Komunikat dla Klientów ZUS

30 marca – komunikat dla Klientów ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że 30 marca 2018 r. jest dla Zakładu dniem wolnym od pracy (w zamian za 6 stycznia). Na Salach Obsługi Klientów od 8:00 do 15:00 obsługa prowadzona będzie w ograniczonym zakresie i będzie polegała...

czytaj więcej »

21 marca 2018 13:52 | Aktualności

XXXVII sesję Rady Gminy

na dzień 29.03.2018 r.( tj. Czwartek ) o godz. 13:00 w Domu Kultury w Mielnicy Dużej. Proponuje się następujący porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Wybór sekretarza obrad. Ustalenie porządku obrad XXXVII sesji Rady Gminy. Informacja o protokole z poprzedniej...

czytaj więcej »

20 marca 2018 14:49 | Aktualności

Stypendium ,,kultury u podstaw”

W czwartek 15 marca 2018 roku na Scenie Nowej Teatru Nowego w Poznaniu odbyło się uroczyste wręczenie nagród i stypendiów Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury. Nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury...

czytaj więcej »

20 marca 2018 14:04 | Aktualności

II Pielgrzymka Sołtysów

Dnia 10.03.2018 r. miała miejsce II Pielgrzymka Sołtysów do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu, na którą sołtysów zaprosił Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Uroczystości rozpoczęły się od zbiórki pocztów sztandarowych...

czytaj więcej »

20 marca 2018 10:37 | Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk o zakończeniu postępowania

Skulsk, dnia 20.03.2018r. ZP.6733.2.2016 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

czytaj więcej »

09 marca 2018 11:42 | Aktualności

Podziękowanie

W bieżącym miesiącu żywność dla osób najbardziej potrzebujących przywiózł Pan Maćkowiak Andrzej P.P.H.U. "WAMA" Sp. Jawna W.W.M.A.R. Maćkowiak.

czytaj więcej »

09 marca 2018 11:38 | Aktualności

Paczka Żywnościowa

W Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 , w dniach ; 13, 14, 03.2018 r.. Od godziny 8 -15 w budynku Urzędu Gminy przy ulicy Sikorskiego 6 wydawana będzie żywność .

czytaj więcej »

06 marca 2018 12:14 | Aktualności

FERIE NA SPORTOWO SKULSK 2018

W dniach 20-22 lutego 2018 roku zostały zorganizowane „Ferie na sportowo ” dla dzieci i młodzieży z gminy Skulsk. 20 lutego 2018r. zorganizowano zabawy i zajęcia sportowe dla uczniów z klas I – III . 21 lutego 2018r. w zajęciach uczestniczyli uczniowie z klas IV – VI...

czytaj więcej »