Aktualności

16 lutego 2018 10:25 | Aktualności

Rewitalizacja w WRPO 2014-2020 - trwa nabór wniosków

Przypominamy, że do 30 marca 2017 r. trwa nabór wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1 - Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Rewitalizacja na terenie...

czytaj więcej »

01 lutego 2018 10:30 | Aktualności

NABORY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I OSÓB PLANUJĄCYCH OTWORZYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Lokalna Grupa Działania „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI” informuje, że ogłasza nabory wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w terminie: od 19.02.2018...

czytaj więcej »