Aktualności

22 września 2016 14:02 | Aktualności

XXIII Sesja Rady Gminy Skulsk

na dzień 30.09.2016 r.( tj. piątek ) o godz. 13:00 w w Gminnym Ośrodku Kultury z siedzibą w Mielnicy Dużej. Proponuje się następujący porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Wybór sekretarza obrad. Ustalenie porządku obrad XXIII sesji Rady Gminy. Informacja o protokole...

czytaj więcej »

19 września 2016 15:34 | Aktualności

Zawiadomienie o zamiarze połączenia instytucji kultury na terenie gminy Skulsk

Wójt Gminy Skulsk informuje, że w dniu 02.09.2016r. Rada Gminy Skulsk podjęła uchwałę w sprawie podjęcia czynności prawnych mających na celu połączenie gminnych instytucji kultury - "Gminnego Ośrodka Kultury w Skulsku zs. w Mielnicy Dużej i Biblioteki Publicznej w Skulsku" w jedną...

czytaj więcej »

19 września 2016 10:19 | Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk

Skulsk, dnia 16.09.2016r. ZP.6733.2.2016 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

czytaj więcej »

19 września 2016 09:56 | Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk

Skulsk, dnia 14 .09.2016r. ZP.6733.1.2016 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

czytaj więcej »