Aktualności

20 stycznia 2017 10:27 | Aktualności

zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego

Skulsk, dnia 19.01.2017r. ZP.6733.3.2016 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego Wójt Gminy Skulsk zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie wszczęte na wniosek Pana Romana Byczyka działającego w imieniu ELECTRIC Sp. z o.o., ul. Zakładowa 1, 62-510...

czytaj więcej »

20 stycznia 2017 10:19 | Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk

Skulsk, dnia 18.01.2017r. ZP.6733.1.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

czytaj więcej »

18 stycznia 2017 14:41 | Aktualności

Podziękowanie

Serdeczne podziękowania dla Firmy Budowlanej Centrobud ulica Konińska 7 62-560 Skulsk za przywiezienie żywności.

czytaj więcej »

18 stycznia 2017 14:09 | Aktualności

Paczka żywnościowa

W dniu 20.01.2017 w godzinach od 8-15 dla osób najbardziej potrzebujących w budynku Gminy przy ul. Sikorskiego 6 wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

czytaj więcej »

17 stycznia 2017 13:49 | Aktualności

XXVII sesja Rady Gminy

na dzień 26.01.2017 r.( tj. czwartek ) o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury z siedzibą w Mielnicy Dużej. Proponuje się następujący porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Wybór sekretarza obrad. Ustalenie porządku obrad XXVII sesji Rady Gminy. Informacja o protokole...

czytaj więcej »

17 stycznia 2017 11:15 | Aktualności

25 Finał WOŚP

Dnia 15.01.2017 w Skulsku w Remizie OSP odbył się 25 Finał WOŚP 8.00 zbiórka uliczna harcerze – straż 15.00 na remizie odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum , występowały również zespoły działające przy GOK w Skulsku...

czytaj więcej »