Aktualności

31 lipca 2015 13:33 | Aktualności

Ogłoszenie

W dniu 09.08.2015. na plaż w łuszczewie odbędzie się otwarty turniej Plażowej Piłki Siatkowej o puchar Skulska. Początek turnieju o godzinie 10:00 Wpisowe - 20 zł od pary ORGANIZATOR KLUB SPORTOWY GOK-SPORT SEKCJA SIATKÓWKI

czytaj więcej »

30 lipca 2015 12:18 | Aktualności

Wakacje w TPD

Pierwsze dwa tygodnie wakacji upłynęły szesnastu podopiecznym Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Skulsku na wspaniałej zabawie pod opieką wychowawcy Ewy Wolaszek oraz wolontariuszek: Marty Chmielewskiej, Armeli Kochanieckiej i Niny Łętowskiej. Dzięki urozmaiconym zajęciom każdy znalazł...

czytaj więcej »

24 lipca 2015 07:40 | Aktualności

Gminne zawody sportowo-pożarnicze Łuszczewo

W dniu 19.07.2015 r w miejscowości Łuszczewo odbyły się gminne zawody sportowo - pożarnicze, w których wzięło udział 6 drużyn.Komisję sędziowską powołał Komendant Miejski PSP w Koninie ,a sędzia głównym zawodów był mł. .kpt.Michał Karczewski. Zawody zostały rozegrane...

czytaj więcej »

22 lipca 2015 08:53 | Aktualności

Nocny Turniej Piłki Nożnej ORLIK Skulsk 01.08.2015

Mecze będą rozgrywane na ORLIKU w Skulsku. Nocny Turniej Piłki Nożnej w dniu 01.08.2015r. rozpoczęcie rozgrywek od godz.: 2000 W zawodach mają prawo uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie; Zainteresowani wzięciem udziału w Turnieju mogą zapisywać się u animatora ORLIKA: Michała Matusiaka,...

czytaj więcej »

22 lipca 2015 07:18 | Aktualności

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY SKULSK podaje do publicznej wiadomości, że 21 sierpnia 2015 r. o godz. 9:00 w sali nr 3 w Urzędzie Gminy Skulsk odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skulsk; 1) Nieruchomość gruntowa niezabudowana,...

czytaj więcej »

21 lipca 2015 09:00 | Aktualności

Dzień Dziecka w Buszkowie

18 lipca 2015 roku przy Szkole Podstawowej w Buszkowie odbyły się obchody Dnia Dziecka. Organizatorami spotkania był Wójt Gminy Skulsk i Rada Sołecka miejscowości Buszkowo Parcele i Buszkowo Kolonia, Radni z tego regionu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Skulsku. Sponsorami tego spotkania byli...

czytaj więcej »

20 lipca 2015 09:02 | Aktualności

X Sesja Rady Gminy Skulsk

na dzień 27.07.2015 r.( tj. poniedziałek ) o godz. 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury z siedzibą w Mielnicy Dużej Proponuje się następujący porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Wybór sekretarza obrad. Ustalenie porządku obrad X sesji Rady Gminy. Informacja o protokole...

czytaj więcej »

16 lipca 2015 10:37 | Aktualności

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Skulsk dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Popielewo, Buszkowo-Parcele, Dzierżysław

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 199, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

czytaj więcej »