Aktualności

03 lutego 2017 11:01 | Aktualności

„LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie wraz z 16 partnerami (12 OPS, 4 NGO) w okresie od 01.01.2017 - 31.12.2018 realizuje projekt „ LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim. Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego...

czytaj więcej »

24 stycznia 2017 13:15 | Aktualności

Zmiana kryterium dochodowego w programie Pomoc żywnościowa 2014-2020

Szanowni Państwo! 28.12.2016r. zostały podpisane nowe wytyczne do realizacji POPŻ 2016. Najważniejszą zmianą jest kryterium dochodowe. Obecnie pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone...

czytaj więcej »

20 stycznia 2017 10:27 | Aktualności

zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego

Skulsk, dnia 19.01.2017r. ZP.6733.3.2016 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego Wójt Gminy Skulsk zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie wszczęte na wniosek Pana Romana Byczyka działającego w imieniu ELECTRIC Sp. z o.o., ul. Zakładowa 1, 62-510...

czytaj więcej »