Aktualności

23 maja 2017 13:49 | Aktualności

Informacja z otwarcia ofert

Wójt Gminy Skulsk przekazuje informuję z otwarcia ofert na kompleksowe wykonanie usługi pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skulsk” wraz z działaniami towarzyszącymi wymienionymi w części 2.3. zapytania ofertowego. Do dnia 18.05.2017 roku do godz....

czytaj więcej »

18 maja 2017 09:21 | Aktualności

Kurs sternika

Kurs i szkolenie odbędzie się w dniach 26.06-01.07.2017r. W GOK-u w Mielnicy Dużej 32A Egzamin odbędzie się 02.07.2017r. Koszt kursu+patent+egzamin państwowy – 750 zł. Zgłoszenia pod nr telefonu 603305998

czytaj więcej »

17 maja 2017 08:53 | Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk - zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, zmianę konstrukcji i pokrycia dachu na budynku szkoły w Wandowie, dz. nr 74/2, 94/1, obręb Czartówek, gmina Skulsk.

Wójt Gminy Skulsk Skulsk, dnia 17.05.2017r. ZP.6733.4.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003...

czytaj więcej »

15 maja 2017 12:35 | Aktualności

Paczka żywnościowa

W dniu 17.05.2017 w godzinach od 8-14, oraz 18.05.2017 w godzinach od 8-12 dla osób najbardziej potrzebujących w budynku Gminy przy ul. Sikorskiego 6 wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

czytaj więcej »

11 maja 2017 11:34 | Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Skulsk wraz z pełną diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego oraz oceną oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenie konferencji, konsultacji społecznych i warsztatów.

Rozeznanie cenowe na wykonanie usługi „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skulsk” Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys....

czytaj więcej »

27 kwietnia 2017 10:13 | Aktualności

Paczka żywnościowa

W dniu 28.04.2017 w godzinach od 8-15 dla osób najbardziej potrzebujących w budynku Gminy przy ul. Sikorskiego 6 wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

czytaj więcej »