Aktualności

10 stycznia 2017 13:13 | Aktualności

Program usuwania azbastu na 2017r.

Informujemy, że istniej możliwość składania w 2017 r. wniosków o usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest. Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy w Skulsku lub w Wydziale Ochrony Środowiska Konińskiego Starostwa oraz w formie elektronicznej na stronach:...

czytaj więcej »

30 grudnia 2016 10:50 | Aktualności

Dzienny Dom Seniora w Mielnicy Dużej

Szanowni Państwo, niezmiernie miło nam poinformować, że w 2016 roku kontynuował swe funkcjonowanie Dzienny Dom Seniora w Mielnicy Dużej. Na rzecz tej placówki Gmina Skulsk otrzymała pomoc finansową w wysokości 35 340,32 złotych, udzieloną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy...

czytaj więcej »

21 grudnia 2016 14:34 | Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk

Skulsk, dnia 20.12.2016r. ZP.6733.5.2016 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

czytaj więcej »

21 grudnia 2016 14:33 | Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk

Skulsk, dnia 20.12.2016r. ZP.6733.4.2016 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

czytaj więcej »

21 grudnia 2016 10:03 | Aktualności

25 lat samorządu gminnego w Skulsku

http://koninskagazetainternetowa.pl/2016/12/14/skulsk-25-lat-samorzadu-gminnego/ http://koninskagazetainternetowa.pl/2016/12/14/skulsk-25-lat-muzycznie-i-kulturalnie/

czytaj więcej »

20 grudnia 2016 14:54 | Aktualności

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Skulsk, w obrębach geodezyjnych: Kobylanki, Popielewo, Czartówek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Skulsk, dnia 20.12.2016r. ZP.6721.10.2014 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Skulsk, w obrębach geodezyjnych: Kobylanki, Popielewo, Czartówek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko /dot....

czytaj więcej »