Aktualności

28 lutego 2018 12:00 | Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej wyznaczenie lokalizacji targowiska gminnego w miejscowości Skulsk

Skulsk, dnia 28.02.2018r. ZP.6733.1.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

czytaj więcej »

20 lutego 2018 07:52 | Aktualności

Ferie z Teatrem

Gminny Ośrodek Kultury w Skulsku dnia 14.02.2018 był organizatorem spotkania ferie z Teatrem, który się odbył w remizie OSP w Skulsku, wystąpili zawodowi aktorzy z Krakowa w sztuce pt. "PINOKIO", spektakl cieszył się dużym zainteresowaniem, gdyż sztuka przedstawiona jest zarazem lekturą...

czytaj więcej »

20 lutego 2018 07:35 | Aktualności

XXXVI sesja Rady Gminy Skulsk

na dzień 27.02.2018 r.( tj. wtorek ) o godz. 14:00 w Domu Kultury w Mielnicy Dużej. Proponuje się następujący porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Wybór sekretarza obrad. Ustalenie porządku obrad XXXVI sesji Rady Gminy. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. Sprawozdanie...

czytaj więcej »

19 lutego 2018 14:58 | Aktualności

FERIE NA SPORTOWO

W dniach 20 - 22 lutego 2018 roku w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Skulsku odbędą się „FERIE NA SPORTOWO” dla dzieci i młodzieży z gminy Skulsk. W dniu 20 lutego odbędą się gry i zabawy dla dzieci z klas I – III W dniu 21 lutego odbędą się gry w piłkę nożną , siatkową...

czytaj więcej »

16 lutego 2018 10:25 | Aktualności

Rewitalizacja w WRPO 2014-2020 - trwa nabór wniosków

Przypominamy, że do 30 marca 2017 r. trwa nabór wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1 - Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Rewitalizacja na terenie...

czytaj więcej »