Aktualności

25 października 2017 14:30 | Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk

Skulsk, dnia 25.10.2017r. ZP.6733.9.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

czytaj więcej »

19 października 2017 15:03 | Aktualności

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie g miny Skulsk dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych : Popielewo , Czartówek, i Kobylanki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Skulsk, dn. 19.10.2017 r. Wójt Gminy Skulsk znak: ZP.6720.2.2017 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Skulsk dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Popielewo, Czartówek ...

czytaj więcej »

19 października 2017 14:45 | Aktualności

Postanowienie Wójta Gminy Skulsk w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją telefonii komórkowej Orange Polska S.A. w miejscowości Skulsk , działka nr 25/2 obręb Piaski

Wójt Gminy Skulsk Skulsk, dnia 19.10.2017r. ZP.6733.2.2016 Postanowienie Na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257) orzekam podjąć zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu...

czytaj więcej »

19 października 2017 12:05 | Aktualności

Informacja dotycząca Turnieju Tenisa Stołowego w dniu 18.11.2017r.

W związku z zapytaniami kobiet będzie również kategoria kobiet. Zapisy na kategorie kobiet i mężczyzn do dnia 10 listopada 2017 r. pod nr tel. 603 305 998.

czytaj więcej »

19 października 2017 11:20 | Aktualności

Przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10

Informujemy, że dnia 18.10.2017 r. w Poznaniu i w Koninie wystąpiło przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla 24 godzin dla pyłu PM 10 . Przekroczenie nie powinno utrzymywać się w dniu dzisiejszym, tj. 19.10.2017 r.

czytaj więcej »

18 października 2017 15:16 | Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk

Skulsk, dnia 18.10.2017r. OŚiPG.6220.17.2017 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art 38 i 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu...

czytaj więcej »

13 października 2017 11:13 | Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk

Wójt Gminy Skulsk Skulsk, dnia 13.10.2017r. ZP.6733.8.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003...

czytaj więcej »

12 października 2017 15:04 | Aktualności

"EKOkredyt Prosument II"

Szanowni Państwo, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnił Bankowi Ochrony Środowiska 40 mln zł, w tym do 12 mln zł na dotacje, z przeznaczeniem na zawieranie umów z klientami indywidualnymi oraz wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi na zakup...

czytaj więcej »