Aktualności

10 kwietnia 2018 11:36 | Aktualności

Zawiadomienie

Dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wydobycie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących z Odkrywki Ościsłowo".

czytaj więcej »

06 kwietnia 2018 13:13 | Aktualności

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Emitel

Wójt Gminy Skulsk Skulsk, dnia 06.04.2018 r. ZP.6733.2.2016 DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Na podstawie: - Art. 4 ust 2, pkt 1, art. 50 ust.1 art. 51 ust.1 pkt.2 i art., art. 53, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...

czytaj więcej »

29 marca 2018 12:10 | Aktualności

Postanowienie Wójta Gminy Skulsk

Wójt Gminy Skulsk Skulsk, dnia 29.03.2018r. ZP.6733.8.2017 Postanowienie Na podstawie art. 97 § 1 pkt 4, art. 101 § 1 i 3 oraz art. 103 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257; ze zm.) orzekam zawiesić postępowanie...

czytaj więcej »

26 marca 2018 09:04 | Aktualności

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej wyznaczenie lokalizacji targowiska gminnego w miejscowości Skulsk , działka nr 5010/2 , obręb Skulsk

Skulsk, dnia 26.03.2018r. ZP.6733.1.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

czytaj więcej »

23 marca 2018 11:52 | Aktualności

Komunikat dla Klientów ZUS

30 marca – komunikat dla Klientów ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że 30 marca 2018 r. jest dla Zakładu dniem wolnym od pracy (w zamian za 6 stycznia). Na Salach Obsługi Klientów od 8:00 do 15:00 obsługa prowadzona będzie w ograniczonym zakresie i będzie polegała...

czytaj więcej »

21 marca 2018 13:52 | Aktualności

XXXVII sesję Rady Gminy

na dzień 29.03.2018 r.( tj. Czwartek ) o godz. 13:00 w Domu Kultury w Mielnicy Dużej. Proponuje się następujący porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Wybór sekretarza obrad. Ustalenie porządku obrad XXXVII sesji Rady Gminy. Informacja o protokole z poprzedniej...

czytaj więcej »

20 marca 2018 14:49 | Aktualności

Stypendium ,,kultury u podstaw”

W czwartek 15 marca 2018 roku na Scenie Nowej Teatru Nowego w Poznaniu odbyło się uroczyste wręczenie nagród i stypendiów Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury. Nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury...

czytaj więcej »

20 marca 2018 14:04 | Aktualności

II Pielgrzymka Sołtysów

Dnia 10.03.2018 r. miała miejsce II Pielgrzymka Sołtysów do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu, na którą sołtysów zaprosił Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Uroczystości rozpoczęły się od zbiórki pocztów sztandarowych...

czytaj więcej »

20 marca 2018 11:27 | Aktualności

Dzień Kobiet 2018

W dniu 12.03.2018 r. mieszkanki gminy Skulsk wzięły udział w gminnych obchodach dnia kobiet w Szkole Podstawowej w Wandowie. Tradycyjnie zaczęło się od złożenia życzeń wszystkim kobietom przez Wójta Gminy Skulsk pana Andrzeja Operacza. Piękne tulipany od panów dopełniły słów...

czytaj więcej »