Aktualności

22 lutego 2017 14:38 | Aktualności

XXVIII SESJA RADY GMINY

na dzień 2.03.2017 r. (tj. czwartek) o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury z siedzibą w Mielnicy Dużej. Proponuje się następujący porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Wybór sekretarza obrad. Ustalenie porządku obrad XXVIII sesji Rady Gminy. Informacja o protokole...

czytaj więcej »

22 lutego 2017 12:48 | Aktualności

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe dotyczące: Dostawy zestawów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania w ramach projektu: Urząd przyjazny rozwojowi przedsiębiorców dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020....

czytaj więcej »

20 lutego 2017 15:16 | Aktualności

Paczka żywnościowa

W dniu21.02.2017 w godzinach od 8-15 dla osób najbardziej potrzebujących w budynku Gminy przy ul. Sikorskiego 6 wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

czytaj więcej »

20 lutego 2017 14:18 | Aktualności

Informacja z przeprowadzonego wyboru oferty w postępowaniu na usługę psychologa w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Skulsku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skulsku, ul. Sikorskiego 6, 62-560 Skulsk, informuje, że w wyniku zakończenia procedury wyboru oferty dotyczącej usług psychologa dla beneficjentów projektu„ LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim, realizowanego w ramach...

czytaj więcej »

13 lutego 2017 14:17 | Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Skulsk, dnia 13.02.2017r. OŚiPG.6220.21.2016 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 23) oraz art 38 i 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji...

czytaj więcej »

10 lutego 2017 13:25 | Aktualności

Ogłoszenie

czytaj więcej »

08 lutego 2017 15:02 | Aktualności

Ogłoszenie

WÓJT GMINY SKULSK podaje do publicznej wiadomości, że 16 marca 2017 r. o godz. 10:00 w sali nr 3 w Urzędzie Gminy Skulsk odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skulsk; 1) Działka gruntu niezabudowana, położona...

czytaj więcej »

07 lutego 2017 09:42 | Aktualności

NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO PSYCHOLOGA

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skulsku ogłasza otwarty nabór kandydatów na stanowisko psychologa Nabór dotyczy zatrudnienia na umowę zlecenie. 1. Wymagania: a) niezbędne: - obywatelstwo polskie, - wykształcenie wyższe na kierunku psychologia, - pełna...

czytaj więcej »