Aktualności

28 lutego 2017 13:55 | Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk

Skulsk, dnia 28.02.2017r. ZP.6733.3.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...

czytaj więcej »

28 lutego 2017 13:54 | Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk

Skulsk, dnia 28.02.2017r. ZP.6733.2.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...

czytaj więcej »