Aktualności

26 kwietnia 2018 09:43 | Aktualności

Lokalna Grupa Działania „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI” informuje, że ogłasza nabór nr 9/2018/G wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Lokalna Grupa Działania „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI” informuje, że ogłasza nabór nr 9/2018/G wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem...

czytaj więcej »

20 kwietnia 2018 08:03 | Aktualności

zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego

Skulsk, dnia 20.04.2018r. Wójt Gminy Skulsk ZP.6733.1.2018 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego Wójt Gminy Skulsk zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego...

czytaj więcej »

19 kwietnia 2018 11:42 | Aktualności

Ogłoszenie

W dniu 1 maja 2018 r. o godz. 15:00 na boisku Mniszki odbędzie się mecz piłki nożnej Kawalerowie-Żonaci. Zapraszamy do wzięcia udziału w meczu oraz kibicowaniu. W dniu 1 maja 2018 r. o godz. 18:00 na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Skulsku odbędzie się mecz piłki siatkowej Kawalerowie...

czytaj więcej »

19 kwietnia 2018 09:00 | Aktualności

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skulsk Pan Andrzej Operacz ogłasza nabór do turnieju LIGI SOŁECKIEJ Gminy Skulsk w piłce nożnej. Zgłoszenia drużyn należy dokonać do 27 kwietnia do P. Wiesława Szmajdki nr telefonu 724 072 521

czytaj więcej »

11 kwietnia 2018 07:52 | Aktualności

XXXVIII Sesja Rady Gminy

na dzień 18.04.2018 r.( tj. Środa ) o godz. 13:00 w Domu Kultury w Mielnicy Dużej. Proponuje się następujący porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Wybór sekretarza obrad. Ustalenie porządku obrad XXXVIII sesji Rady Gminy. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. Sprawozdanie...

czytaj więcej »