Aktualności

19 września 2019 08:00 | Aktualności

Porozumienie w sprawie programu priorytetowego „Czyste powietrze”

Dnia 08.07. 2019r. Gmina Skulsk podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze". Pracownicy Urzędu Gminy Skulsk pomagają w wypełnianiu wniosków odnośnie tego programu...

czytaj więcej »

17 września 2019 13:48 | Aktualności

Ogłoszenie

czytaj więcej »

16 września 2019 10:44 | Aktualności

Pomóc możesz i ty mieszkańcu Gminy Skulsk

Trwa głosowanie na K

czytaj więcej »

11 września 2019 15:05 | Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę sprzętu ICT w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna. Konkurs: RPWP.08.01.01‑IZ‑00‑30‑001/19 projektu pod nazwą „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Skulsk”

czytaj więcej »

11 września 2019 10:00 | Aktualności

Wielkopolskie Forum Aktywności i Przedsiębiorczości Społecznej

Zapraszamy na Wielkopolskie Forum Aktywności i Przedsiębiorczości Społecznej, które współorganizujemy wspólnie z Krajową Administracją Skarbową. Forum skierowane jest do zarządów i księgowych z podmiotów ekonomii społecznej w tym przede wszystkim stowarzyszeń,...

czytaj więcej »

10 września 2019 15:06 | Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę i montaż placu zabaw w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna. Konkurs: RPWP.08.01.01‑IZ‑00‑30‑001/19 projektu pod nazwą: "Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Skulsk”

czytaj więcej »

10 września 2019 14:55 | Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące montażu latarń oświetleniowych solarnych w miejscowościach: Buszkowo, Buszkowo Parcele, Mielnica Duża, Pilich i Skulsk.

czytaj więcej »