Aktualności

11 maja 2017 11:34 | Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Skulsk wraz z pełną diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego oraz oceną oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenie konferencji, konsultacji społecznych i warsztatów.

Rozeznanie cenowe na wykonanie usługi „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skulsk” Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys....

czytaj więcej »

27 kwietnia 2017 10:13 | Aktualności

Paczka żywnościowa

W dniu 28.04.2017 w godzinach od 8-15 dla osób najbardziej potrzebujących w budynku Gminy przy ul. Sikorskiego 6 wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

czytaj więcej »

19 kwietnia 2017 12:48 | Aktualności

Regionalny Majowy Przegląd Piosenki Polskiej

Regionalny Majowy Przegląd Piosenki Polskiej 30 kwiecień godzina 15.00 Stadion Mniszki Organizatorzy : Samorząd Gminy Skulsk Cel imprezy : Propagowanie amatorskiego ruchu młodzieży oraz walorów turystycznych Gminy Skulsk Zasady programowe: 1. W przeglądzie uczestniczą soliści...

czytaj więcej »

18 kwietnia 2017 15:21 | Aktualności

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z póź. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na terenie Gminy Skulsk. OBRĘB...

czytaj więcej »

18 kwietnia 2017 15:16 | Aktualności

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z póź. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na terenie Gminy Skulsk. OBRĘB...

czytaj więcej »

18 kwietnia 2017 14:49 | Aktualności

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z póź. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na terenie Gminy Skulsk. OBRĘB...

czytaj więcej »

18 kwietnia 2017 14:47 | Aktualności

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z póź. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na terenie Gminy Skulsk. OBRĘB...

czytaj więcej »