Aktualności

18 lipca 2017 14:06 | Aktualności

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę obiektu mostowego Przewóz w miejscowości Mielnica Duża, działki nr 212, 243, 312 obręb Mielnica Duża.

Skulsk, dnia 18.07.2017r. ZP.6733.6.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...

czytaj więcej »

11 lipca 2017 10:54 | Aktualności

Dni Skulska 2017r.

Tegoroczne „Dni Skulska” odbyły się w dniach 08-09.07.2017r. Organizatorami imprezy był: Wójt Gminy Skulsk oraz Gminny Ośrodek Kultury w Skulsku . Przygotowali oni różnorodne atrakcje, dzięki temu, każdy z uczestników imprezy mógł wybrać coś dla siebie....

czytaj więcej »

07 lipca 2017 14:55 | Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk

Wójt Gminy Skulsk Skulsk, dnia 07.07.2017r. OŚiPG.6220.12.2017 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1257) oraz art 38 i 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008...

czytaj więcej »

07 lipca 2017 14:54 | Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk

Wójt Gminy Skulsk Skulsk, dnia 07.07.2017r. OŚiPG.6220.16.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J TA G M I N Y S K U L S K Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257) oraz art. 33, art....

czytaj więcej »

06 lipca 2017 07:55 | Aktualności

Wystawa fotogramów Antoniego Sulczyńskiego

Wystawę będzie można zobaczyć również 12.07.2017r. od godz. 8:00 - 17:00 w Klubie Seniora.

czytaj więcej »

03 lipca 2017 09:19 | Aktualności

Gmina Skulsk pozyskała środki zewnętrzne w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Skulsk.

W związku z powyższym Pragniemy Państwa zachęcić do włączenia się w proces rewitalizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, stanowiącym sołectwo Czartówek i Mniszki oraz podobszary poniższych sołectw: Goplana (w obrębie miejscowości Warzymowo i Goplana), Lisewo (w obrębie...

czytaj więcej »