Aktualności

04 sierpnia 2017 09:36 | Aktualności

V Turniej Tenisa Ziemnego

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na V turniej tenisa ziemnego o Puchar Wójta Gminy Skulsk w dniu 12.08.2017r. (sobota) o godz. 11:00 gry deblowe oraz w dniu 15.08.2017r. (wtorek) o godz. 9:00 gry singlowe. Turniej odbędzie się na boiskach w miejscowości Mniszki. Zapisy odbędą...

czytaj więcej »

03 sierpnia 2017 13:29 | Aktualności

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2016- efekty.

W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności z Stowarzyszenie’’ Adiumentum” na rzecz osób potrzebujących i niepełnosprawnych. Program był skierowany do osób...

czytaj więcej »

03 sierpnia 2017 13:28 | Aktualności

Plebiscyt na Najpopularniejszego Sołtysa Regionu Konińskiego

Szanowni Państwo !!! Zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu. To już ostatnia chwila na oddanie głosu na Naszego Kandydata - Czesława Piotra Kucharskiego. termin na wysłanie SMS mija 5 sierpnia 2017 r. , godz. 17.00. Głosy można oddać również wysyłając papierowy kupon pocztą...

czytaj więcej »

01 sierpnia 2017 14:02 | Aktualności

XXXI sesja Rady Gminy Skulsk

na dzień 9.08.2017 r.( tj. środa ) o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury z siedzibą w Mielnicy Dużej. Proponuje się następujący porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Wybór sekretarza obrad. Ustalenie porządku obrad XXXI sesji Rady Gminy. Informacja o protokole z poprzedniej...

czytaj więcej »

01 sierpnia 2017 07:47 | Aktualności

Spływ kajakowy „Wodna przygoda na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski”

Ahoj Wodna przygodo! Zaproszenie na spływ kajakowy „Wodna przygoda na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski” 9 września 2017 roku spotykamy się po raz kolejny na największej w tej części Wielkopolski imprezie dla kajakarzy. Spływ kajakowy „Wodna przygoda na szlaku Wielkiej...

czytaj więcej »

25 lipca 2017 14:25 | Aktualności

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę kanalizacji deszczowej o łącznej długości do 998m, działki nr 89, 93, 94/1, 95/14, 95/12, 95/16 i 145 obręb Skulsk oraz działka nr 291 obręb Mniszki.

Skulsk, dnia 24.07.2017r. ZP.6733.7.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...

czytaj więcej »