Aktualności

27 listopada 2017 13:12 | Aktualności

Obwieszczenie

czytaj więcej »

23 listopada 2017 10:22 | Aktualności

Postanowienie

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie obiektu mostowego Przewóz w miejscowości Mielnica Duża działki nr 212, 243, 312 obręb Mielnica Duża

czytaj więcej »

22 listopada 2017 15:06 | Aktualności

XXXIII sesja Rady Gminy Skulsk

na dzień 30.11.2017 r.( tj. czwartek ) o godz. 14:00 w Domu Kultury w Mielnicy Dużej. Proponuje się następujący porządek obrad:

czytaj więcej »

20 listopada 2017 14:29 | Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie przyjęcia Prognozy oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Skulsk na lata 2017-2023 &n

czytaj więcej »

20 listopada 2017 13:38 | Aktualności

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn. Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasieniec - Pątnów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa linii 400kV Pątnów Jasieniec Grudziądz wraz z niezbędną...

czytaj więcej »

17 listopada 2017 22:32 | Aktualności

Paczka żywnościowa

W dniu 20.11.2017, w godzinach od; 8-15 dla osób najbardziej potrzebujących w budynku Gminy przy ul. Sikorskiego 6 wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

czytaj więcej »

16 listopada 2017 14:09 | Aktualności

Postanowienie dot. sprostowania decyzji WRNIŚ 6220.2.9.2014 z dnia 09.04.2014r.

Wójt Gminy Skulsk WRNIŚ 6220.2.9.2014 Skulsk dnia, 16.11.2017r. &

czytaj więcej »

16 listopada 2017 14:04 | Aktualności

Postanowienie dot.sprostowania decyzji WRNIŚ 6220.2.13.2014 z dnia 01.09.2014

Wójt Gminy Skulsk WRNIŚ 6220.2.13.2014 Skulsk, dnia 16.11.2017r. POSTANOWIENIE

czytaj więcej »