Aktualności

28 sierpnia 2017 08:34 | Aktualności

Postanowienie Wójta Gminy Skulsk

Skulsk, dnia 25.08.2017r ZP.6733.6.2017 Postanowienie Na podstawie art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257) po rozpoznaniu wniosku Pana Damiana Ziółkowskiego pełnomocnika Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie ...

czytaj więcej »

23 sierpnia 2017 14:56 | Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk

Skulsk, dnia 23.08.2017r. ZP.6733.8.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

czytaj więcej »

21 sierpnia 2017 15:31 | Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Skulsk

OGŁOSZENIE WÓJT GMINY SKULSK podaje do publicznej wiadomości, że 27.09.2017 r. od godz. 10:00 w sali nr 3 w Urzędzie Gminy Skulsk odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skulsk; 1) Działka gruntu niezabudowana,...

czytaj więcej »

08 sierpnia 2017 12:27 | Aktualności

Zawiadomienie o wszczęciu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącego mostu nad kanałem Warta-Gopło w ciągu drogi powiatowej nr 3189P w miejscowości Mielnica Duża. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach nr ewidencyjny 212, 243 i 312 obręb Mielnica Duża, gmina Skulsk, powiat koniński.

Skulsk, dnia 08.08.2017r. OŚiPG.6220.17.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J TA G M I N Y S K U L S K Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257) oraz art. 33, art. 71 i art. 73 ust. 1, art. 74...

czytaj więcej »