Aktualności

14 września 2017 13:56 | Aktualności

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wójt Gminy Skulsk podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać n/wymienioną nieruchomość położoną na terenie gm. Skulsk. OBRĘB GEODEZYJNY: GAWRONY Lp. Oznaczenie Treść 1 Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości KN1N/00095436/1 działka...

czytaj więcej »

14 września 2017 11:34 | Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk

Skulsk, dnia 14.09.2017r. OŚiPG.6220.17.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SKULSK Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.) oraz art. 63 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji...

czytaj więcej »

31 sierpnia 2017 13:21 | Aktualności

Komunikat ostrzegawczy

ZK-III.6333.1.67.2017.9 Poznań, 31 sierpnia 2017 r. wg rozdzielnika KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY ostrzeżenie meteorologiczne – burze z gradem/1 W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 55 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz...

czytaj więcej »

30 sierpnia 2017 11:53 | Aktualności

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę kanalizacji deszczowej o łącznej długości do 998m, działki nr 89, 93, 94/1, 95/14, 95/12, 95/16 obręb Skulsk oraz działki nr 145 i 291 obręb Mniszki.

Skulsk, dnia 30.08.2017r. ZP.6733.7.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

czytaj więcej »

30 sierpnia 2017 08:46 | Aktualności

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu Obszar: Województwo wielkopolskie Prognoza na I dobę Ważność: od godz. 07:30 dnia 30.08.2017 do godz. 07:30 dnia 31.08.2017 Zjawisko/Stopień zagrożenia: nie przewiduje się/- Orientacyjny...

czytaj więcej »

29 sierpnia 2017 13:43 | Aktualności

Pomoc żywnościowa

Szanowni Państwo. Obecnie pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj. (Pomocy Społecznej udziela się osobom, rodzinom w szczególności z powodu; 1.ubóstwa 2.sieroctwa 3.bezrobocia 4.klęski...

czytaj więcej »