Aktualności

07 lipca 2017 14:55 | Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk

Wójt Gminy Skulsk Skulsk, dnia 07.07.2017r. OŚiPG.6220.12.2017 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1257) oraz art 38 i 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008...

czytaj więcej »

07 lipca 2017 14:54 | Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk

Wójt Gminy Skulsk Skulsk, dnia 07.07.2017r. OŚiPG.6220.16.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J TA G M I N Y S K U L S K Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257) oraz art. 33, art....

czytaj więcej »

06 lipca 2017 07:55 | Aktualności

Wystawa fotogramów Antoniego Sulczyńskiego

Wystawę będzie można zobaczyć również 12.07.2017r. od godz. 8:00 - 17:00 w Klubie Seniora.

czytaj więcej »

03 lipca 2017 09:19 | Aktualności

Gmina Skulsk pozyskała środki zewnętrzne w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Skulsk.

W związku z powyższym Pragniemy Państwa zachęcić do włączenia się w proces rewitalizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, stanowiącym sołectwo Czartówek i Mniszki oraz podobszary poniższych sołectw: Goplana (w obrębie miejscowości Warzymowo i Goplana), Lisewo (w obrębie...

czytaj więcej »

26 czerwca 2017 12:05 | Aktualności

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI, KTÓRE UKOŃCZYŁY GIMNAZJUM!!!

Rodzice dziecka podlegajacego obowiązkowi nauki, na żądanie Wójta gminy na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o fromie spełnienia obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie zgodnie z art 40, 41 i 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo...

czytaj więcej »