Aktualności

05 listopada 2018 13:05 | Aktualności

Ubezpieczenie dzieci - KRUS

W dniu 28 września 2018 r. Prezes KRUS zawarł umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych. Umowa obowiązuje od 14 października 2018...

czytaj więcej »

29 października 2018 14:26 | Aktualności

XLIV Sesja Rady Gminy

na dzień 06.11.2018 r.( tj. wtorek ) o godz. 14:00 w Domu Kultury w Mielnicy Dużej. Proponuje się następujący porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Wybór sekretarza obrad.

czytaj więcej »

23 października 2018 10:23 | Aktualności

Komunikat ostrzegawczy

czytaj więcej »

18 października 2018 18:56 | Aktualności

Podsumowanie kadencji 2014-2018

Podsumowanie kadencji

czytaj więcej »

18 października 2018 07:51 | Aktualności

Zapytanie ofertowe

Nabór otwarty dot. wyboru Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna. Konkurs RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/18

czytaj więcej »

17 października 2018 12:15 | Aktualności

Piknik Patriotyczny

Dnia 12.10.2018r. na boisku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skulsku odbył się Piknik Patriotyczny. Na początku w części artystycznej wystąpili uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, którzy zaprezentowali wiersze i pieśni patriotyczne. Była również prezentacja historyczna na...

czytaj więcej »