Aktualności

01 sierpnia 2017 14:02 | Aktualności

XXXI sesja Rady Gminy Skulsk

na dzień 9.08.2017 r.( tj. środa ) o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury z siedzibą w Mielnicy Dużej. Proponuje się następujący porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Wybór sekretarza obrad. Ustalenie porządku obrad XXXI sesji Rady Gminy. Informacja o protokole z poprzedniej...

czytaj więcej »

01 sierpnia 2017 07:47 | Aktualności

Spływ kajakowy „Wodna przygoda na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski”

Ahoj Wodna przygodo! Zaproszenie na spływ kajakowy „Wodna przygoda na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski” 9 września 2017 roku spotykamy się po raz kolejny na największej w tej części Wielkopolski imprezie dla kajakarzy. Spływ kajakowy „Wodna przygoda na szlaku Wielkiej...

czytaj więcej »

25 lipca 2017 14:25 | Aktualności

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę kanalizacji deszczowej o łącznej długości do 998m, działki nr 89, 93, 94/1, 95/14, 95/12, 95/16 i 145 obręb Skulsk oraz działka nr 291 obręb Mniszki.

Skulsk, dnia 24.07.2017r. ZP.6733.7.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...

czytaj więcej »

18 lipca 2017 14:06 | Aktualności

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę obiektu mostowego Przewóz w miejscowości Mielnica Duża, działki nr 212, 243, 312 obręb Mielnica Duża.

Skulsk, dnia 18.07.2017r. ZP.6733.6.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...

czytaj więcej »

11 lipca 2017 10:54 | Aktualności

Dni Skulska 2017r.

Tegoroczne „Dni Skulska” odbyły się w dniach 08-09.07.2017r. Organizatorami imprezy był: Wójt Gminy Skulsk oraz Gminny Ośrodek Kultury w Skulsku . Przygotowali oni różnorodne atrakcje, dzięki temu, każdy z uczestników imprezy mógł wybrać coś dla siebie....

czytaj więcej »