Aktualności

30 sierpnia 2017 08:46 | Aktualności

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu Obszar: Województwo wielkopolskie Prognoza na I dobę Ważność: od godz. 07:30 dnia 30.08.2017 do godz. 07:30 dnia 31.08.2017 Zjawisko/Stopień zagrożenia: nie przewiduje się/- Orientacyjny...

czytaj więcej »

29 sierpnia 2017 13:43 | Aktualności

Pomoc żywnościowa

Szanowni Państwo. Obecnie pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj. (Pomocy Społecznej udziela się osobom, rodzinom w szczególności z powodu; 1.ubóstwa 2.sieroctwa 3.bezrobocia 4.klęski...

czytaj więcej »

28 sierpnia 2017 08:34 | Aktualności

Postanowienie Wójta Gminy Skulsk

Skulsk, dnia 25.08.2017r ZP.6733.6.2017 Postanowienie Na podstawie art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257) po rozpoznaniu wniosku Pana Damiana Ziółkowskiego pełnomocnika Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie ...

czytaj więcej »

23 sierpnia 2017 14:56 | Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk

Skulsk, dnia 23.08.2017r. ZP.6733.8.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

czytaj więcej »

21 sierpnia 2017 15:31 | Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Skulsk

OGŁOSZENIE WÓJT GMINY SKULSK podaje do publicznej wiadomości, że 27.09.2017 r. od godz. 10:00 w sali nr 3 w Urzędzie Gminy Skulsk odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skulsk; 1) Działka gruntu niezabudowana,...

czytaj więcej »