Aktualności

17 czerwca 2019 07:30 | Aktualności

Paczka żywnościowa

W dniach 14.06.2019 i 17.06.2019 od godziny 8:00 - 14:30 w budynku Gminy przy ul. Sikorskiego 6 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 wydawana będzie żywność dla osób najbardziej potrzebujących.

czytaj więcej »

14 czerwca 2019 14:58 | Aktualności

Komunikat !!!

Odpady zmieszane, które powinny być odebrane 10 czerwca, zostaną odebrane 15 czerwca (sobota), za nieudogodnienia przepraszamy.

czytaj więcej »

13 czerwca 2019 14:04 | Aktualności

Sesja IX Rady Gminy Skulsk 28.06.2019r. godz. 12.00 Gminny Ośrodek Kultury w Mielnicy Dużej

Skulsk, dnia 13.06.2019 r. Pan/Pani Wójt, Radni, Sołtysi, Przewodniczący Rad Sołeckich, Dyrektorzy Szkół, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Wszyscy Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019...

czytaj więcej »

13 czerwca 2019 12:58 | Aktualności

Z ZUS - osobiście, telefonicznie, a może przez Internet?

Prawie 47 857 klientów odwiedziło w kwietniu 10 placówek ZUS na terenie, który obsługuje II Oddział ZUS w Poznaniu. W tym samym czasie, w całym kraju liczba osób na salach obsługi klientów osiągnęła pułap przeszło 1,5 mln wizyt, a Centrum Obsługi Telefonicznej...

czytaj więcej »