Aktualności

08 sierpnia 2017 12:27 | Aktualności

Zawiadomienie o wszczęciu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącego mostu nad kanałem Warta-Gopło w ciągu drogi powiatowej nr 3189P w miejscowości Mielnica Duża. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach nr ewidencyjny 212, 243 i 312 obręb Mielnica Duża, gmina Skulsk, powiat koniński.

Skulsk, dnia 08.08.2017r. OŚiPG.6220.17.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J TA G M I N Y S K U L S K Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257) oraz art. 33, art. 71 i art. 73 ust. 1, art. 74...

czytaj więcej »

04 sierpnia 2017 09:36 | Aktualności

V Turniej Tenisa Ziemnego

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na V turniej tenisa ziemnego o Puchar Wójta Gminy Skulsk w dniu 12.08.2017r. (sobota) o godz. 11:00 gry deblowe oraz w dniu 15.08.2017r. (wtorek) o godz. 9:00 gry singlowe. Turniej odbędzie się na boiskach w miejscowości Mniszki. Zapisy odbędą...

czytaj więcej »

03 sierpnia 2017 13:29 | Aktualności

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2016- efekty.

W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności z Stowarzyszenie’’ Adiumentum” na rzecz osób potrzebujących i niepełnosprawnych. Program był skierowany do osób...

czytaj więcej »

03 sierpnia 2017 13:28 | Aktualności

Plebiscyt na Najpopularniejszego Sołtysa Regionu Konińskiego

Szanowni Państwo !!! Zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu. To już ostatnia chwila na oddanie głosu na Naszego Kandydata - Czesława Piotra Kucharskiego. termin na wysłanie SMS mija 5 sierpnia 2017 r. , godz. 17.00. Głosy można oddać również wysyłając papierowy kupon pocztą...

czytaj więcej »