Harmonogram odbieranych odpadów komunalnych

Uwaga !!! zmiana terminu wywozu odpadów zmieszanych gm. Skulsk, a są to przeniesienia
z 24.06.2019r. na dzień 10.06.2019r. ,oraz z dnia 28.10.2019 na dzień 14.10.2019r.

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W GMINIE SKULSK 2019

 

2019
Gmina Skulsk
Odpady zmieszane

Odpady segregowane
(plastik, szkło, papier, bioodpady)

 Popiół    Zużyty sprzęt
elektroniczny,
odpady
wielkogabarytowe
 Styczeń  14  28  12  -
 Luty  25  18  9  -
 Marzec  25  18  9  -
 Kwiecień  15  8  6  4
 Maj  13  14  -  -
 Czerwiec  10  3  1  -
 Lipiec  8  15  -  -
 Sierpień  5  26  3  -
 Wrzesień 2  16  7  30
 Październik  14  21  12  -
 Listopad  25  14  9  -
 Grudzień  30  16  14  -

 

UWAGA: Odpady należy wystawić w dniu wywozu do godz. 7:00. Prosimy wystawiać tylko pełne i związane worki. Odpady wielkogabarytowe należy zgłaszać w Urzędzie Gminy pok. nr 13 lub Biuro Obsługi Interesanta pod  nr  tel.  63 268 20 18 wew. 220 do dnia I termin 28.03.2019r. / II termin. 25.09.2019