Harmonogram odbieranych odpadów komunalnych

 

 

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W GMINIE SKULSK 2017

 

2017 Gmina Skulsk

Odpady zmieszane

Odpady segregowane (plastik, szkło, papier, biobodpady)

Popiół

Zużyty sprzęt elektroniczny, odpady wielkogabarytowe

Styczeń

2

30

14

-

Luty

6

27

11

-

Marzec

6

29

18

20

Kwiecień

10

24

15

-

Maj

8

31

-

-

Czerwiec

5

22

24

-

Lipiec

3

31

-

-

Sierpień

7

28

-

30

Wrzesień

4

25

9

-

Październik

2

30

7

-

Listopad

6

27

4

-

Grudzień

4

27

2

-

 

UWAGA: Odpady należy wystawić w dniu wywozu do godz. 7:00. Prosimy wystawiać tylko pełne i związane worki. Odpady wielkogabarytowe należy zgłaszać w Urzędzie Gminy pok. nr 13 lub Biuro Obsługi Interesanta pod nr tel. 63 268 20 18 wew. 21 do dnia 16.03. i 28.08.