Najnowsze aktualności

20 stycznia 2017 10:27 | Aktualności

zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego

Skulsk, dnia 19.01.2017r. ZP.6733.3.2016 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego Wójt Gminy Skulsk zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie wszczęte na wniosek Pana Romana Byczyka działającego w imieniu ELECTRIC Sp. z o.o., ul. Zakładowa 1, 62-510...

czytaj więcej »

20 stycznia 2017 10:19 | Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk

Skulsk, dnia 18.01.2017r. ZP.6733.1.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

czytaj więcej »

Najnowsze zdjęcia w galerii

Najnowszy film

Kuźnia talentów Wandowo