Najnowsze aktualności

25 lipca 2017 14:25 | Aktualności

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę kanalizacji deszczowej o łącznej długości do 998m, działki nr 89, 93, 94/1, 95/14, 95/12, 95/16 i 145 obręb Skulsk oraz działka nr 291 obręb Mniszki.

Skulsk, dnia 24.07.2017r. ZP.6733.7.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...

czytaj więcej »

Najnowsze zdjęcia w galerii

Najnowszy film

Kuźnia talentów Wandowo